Zdarzenia gospodarcze

Podczas wprowadzania danych do Księgi, należy podać opis zdarzenia, kolumnę oraz konto. Ponieważ często powtarzają się podobne zdarzenia gospodarcze w celu przyspieszenia wprowadzania danych możemy zdefiniować te, które najczęściej występują. Podczas wpisywania danych mamy możliwość wybrania zdarzenia.

Przyspiesza to pracę, gdyż nie trzeba za każdym razem wpisywać opisu zdarzenia i innych danych. Jeżeli wpiszemy domyślny nr ewidencji, podczas wprowadzania wpisów z księgi do rejestru VAT, będzie on automatycznie przepisywany. Poszczególne dane wprowadzamy za pomocą okna edycyjnego zdarzenia gospodarczego.

Czy artykuł był pomocny?