Dane firmy

Dane firmy wprowadzamy za pomocą opcji Ustawienia znajdującej się w menu Inne. Opcję Ustawienia można wywołać także za pomocą ikony znajdującej się na pasku ikon programu.

Dane firmy

Na ekranie monitora pojawi się okno podzielone na zakładki. Aby wprowadzać lub modyfikować dane firmy, należy przełączyć się na zakładkę Dane firmy. Po zainstalowaniu programu, przy jego pierwszym uruchomieniu, użytkownik zakłada firmę (podaje identyfikator, nazwę, opis). Dane pozostałe, których nie wprowadzimy podczas zakładania firmy, należy uzupełnić za pomocą przycisku <Edycja danych firmy>.

Edycja danych firmy

 

Okno Dane firmy podzielone jest na cztery zakładki.

Zakładki okna Dane firmy

  • W zakładce I użytkownik wprowadza dane dotyczące: nazwy firmy, NIP, numeru konta, nazwy banku, adresu, dane biura rachunkowego, dane o urzędzie skarbowym.
  • W zakładce II, należy wprowadzić dane o działalności gospodarczej, dane zakładów pracy chronionej, sąd rejonowy, osobowość prawną, dane do druków ZUS ZPA i ZUS ZFA.
  • W zakładce III dostępna jest możliwość integracji programu Aga z programem Firmino.pl.
  • W zakładce IV dostępne są informację na temat Pracowniczy Planów Kapitałowych

Czy artykuł był pomocny?