Noty korygujące

Noty korygujące można wystawiać do istniejących już w programie dokumentów zakupu. Aby taką notę wystawić, należy w oknie Dokumenty ustawić się na wybranym dokumencie, a następnie w menu kontekstowym (prawy klawisz myszy) wybrać opcję Nota korygująca.

Noty korygujące

 

Wyświetli się okno edycji dokumentu, w którym uzupełnione będą dane kontrahenta, data dokumentu oraz dane dokumentu korygowanego. Następnie należy wpisać treść korygowaną oraz treść prawidłową. Tak utworzoną notę można wydrukować lub wysłać jako załącznik do wiadomości e-mail.

Czy artykuł był pomocny?