Jak podpisać plik JPK_VAT w ePUAP

Aby wygenerować plik w programie Ala, należy wejść na zakładkę Księgowość/Jednolity plik kontrolny:

Jak podpisać plik JPK_VAT w ePUAP

 

Następnie kliknąć na ikonę Dodaj. Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko Jednolity plik kontrolny. Na zakładce Dane podstawowe pojawią się informacje na temat pliku, który chcemy wygenerować.

Jednolity plik kontrolny Dane podstawowe

 

Po kliknięciu na opcję Zapisz zostanie wyświetlony komunikat: Czy chcesz wygenerować plik? Należy wybrać opcję Tak.

Generowanie pliku JPK

 

Jeśli plik przejdzie weryfikację, pojawi się komunikat: Czy chcesz wysłać wygenerowany plik? Tutaj również należy wybrać opcję Tak.

Wysłanie pliku JPK

 

W oknie Wybór sposobu podpisu JPK należy wybrać opcję: Podpis poprzez platformę ePUAP ( lub inną zewnętrzną aplikacją)

Wybór sposobu podpisu JPK

 

 

Następnie pojawi się w programie okno Podpis zewnętrzną aplikacją. W oknie tym po kliknięciu na opcję Otwórz lokalizację pliku można sprawdzić lokalizację, w jakiej plik został zapisany na komputerze.

Podpis zewnętrzną aplikacją

 

Aby podpisać plik, należy kliknąć na opcję Zaloguj się na ePUAP.

Aby podpisać plik JPK, należy zalogować się do ePUAP

 

Po zalogowaniu do serwisu ePUAP, klikamy w „Moja Skrzynka

Moja Skrzynka ePUAP

 

Następnie przechodzimy do katalogu „Robocze

Katalog "Robocze" ePUAP

 

Po prawidłowym zaczytaniu pliku JPK z lokalizacji podanej w programie Ala, na stronie należy kliknąć Dodaj:

Dodaj plik JPK z dysku

 

Potwierdzamy wszystko akcją „Dodaj

Dodaj plik JPK

 

Następnie klikamy w dodany plik

Dodany plik JPK

 

… i wybieramy opcję „Podpisz

Podpisz plik JPK

 

Potwierdzamy podpisanie pliku Profilem Zaufanym

Podpisz JPK Profilem Zaufanym

 

Podpisz zewnętrzną aplikacją

 

Wprowadzamy otrzymany kod SMS

Wprowadź otrzymany kod SMS

 

Następnie prawidłowo podpisany plik możemy pobrać na nasz komputer, aby wysłać go do Ministerstwa Finansów

Pobierz podpisany plik JPK

 

 

W następnym kroku należy powrócić do programu Ala i w oknie Podpis zewnętrzną aplikacją wczytać podpisany plik.
Wczytaj podpisany plik JPK

 

Pojawi się wówczas okno Zapisywanie jako. W oknie tym należy wskazać lokalizację podpisanego pliku, kliknąć na podpisany plik, a następnie na opcję Zapisz.
Wskazanie lokalizacji podpisanego pliku

 

Po wczytaniu pliku będzie już aktywna opcja Wyślij, na którą należy kliknąć aby plik został wysłany
Wyślij podpisany plik JPK

Czy artykuł był pomocny?