Faktura pro forma

W celu utworzenia faktury pro forma, należy w systemie zdefiniować stały wzorzec. Wzorzec ten tworzymy w menu Opcje->Dokumenty->Dokumenty lub poprzez wybranie ikony Dodaj ze wzorca.

Utworzenie faktury pro forma

 

 

Po kliknięciu w ikonę, otworzy się okno Wzorce stałe dokumentów, w którym mamy gotowy wzorzec Pro forma. W przypadku jeśli dany wzorzec nie jest dostępny, to należy dodać go za pomocą ikony Dodaj. W polu Nazwa należy wpisać nazwę dokumentu oraz oznaczyćTraktuj jako dok. Pro Forma, a następnie kliknąć na przycisk <Zapisz>.

Traktuj jako dok. Pro Forma

 

Po zapisaniu wzorca, dwukrotnie klikamy na niego myszką, a następnie w oknie Wzorzec stały: Faktura pro forma zatwierdzamy komunikat: Zaznacz dokumenty do wystawienia, przyciskiem <OK>. W oknie Wzorzec stały: Faktura pro forma, należy kliknąć na ikonę Dodaj i wybrać dokument, który po sfinalizowaniu transakcji stanie się dokumentem końcowym (np. Faktura VAT – dokument ten uzupełnia się tak, jak zwykłą fakturę). Wydruk dokumentu jako pro forma następuje po wybraniu opcji Drukuj z okna Wzorzec stały: Faktura pro forma. W momencie, kiedy transakcja się zakończy, dwukrotne kliknięcie na danym dokumencie spowoduje wystawienie dokumentu końcowego (np. Faktura VAT) i dodanie go do spisu dokumentów w oknie Dokumenty.

Czy artykuł był pomocny?