Zamykanie raportów kasowych

Opcja Zamknięcie raportu znajduje w Rozrachunki->Dokumenty Kasa/Bank/Inne w menu głównym lub po kliknięciu w ikonę Kasa, Bank na pasku ikon programu. Ikona  <Zamknięcie raportu>  znajduje się na pasku zadań

Zamknięcie raportu kasowego

 

Po wybraniu ikony, na ekranie wyświetli się okno edycyjne:

Okno edycyjne raportu

 

Program umożliwi wpisanie numeru raportu, jeżeli jest to pierwszy raport. Kolejne raporty będą numerowane automatycznie. Najważniejszym zadaniem jest wpisanie daty, do której ma zostać wykonany raport. Data, od której wykonujemy raport ustalana jest na podstawie poprzedniego raportu. Po zamknięciu raportu komputer go podsumowuje:

P:odsumowanie raportu kasowego

Drukowanie raportu uruchamiamy za pomocą opcji Drukuj->Drukuj raport, dostępnej za pomocą ikony drukowania lub klawisza funkcyjnego <F9>.  Inne funkcje dostępne w opcji Rozrachunki->Należności i zobowiązania, w menu podręcznym prawego klawisza myszki lub w menu głównym Rozrachunek (dostępnym wtedy, gdy włączone jest okno Zobowiązania – Należności) to:

  • <Shift+F2>Pokaż dokument źródłowy – opcja umożliwia odszukanie dokumentu w miejscu jego powstania i pokazanie jego podstawowych danych
  • Rozliczanie

Rozlicz należności i zobowiązania

 Opcja ta posiada dodatkowe menu, w którym dostępne są następujące funkcje:
<F5> – Rozlicz – opcja ta służy do rozliczania wybranego dokumentu.
Rozlicz w kasie – opcja umożliwia automatyczne rozliczenie dokumentu poprzez wystawienie dokumentu kasowego.
Rozlicz w banku – opcja umożliwia automatyczne rozliczenie dokumentu poprzez wystawienie dokumentu bankowego.
Rozlicz w innych – opcja umożliwia automatyczne rozliczenie dokumentu poprzez wystawienie dokumentu w bazie Inne.

  • <F9>Drukuj – opcja ta służy do drukowania zestawienia zobowiązań i należności, wezwania do zapłaty, przelewu (z możliwością drukowania przelewu do wielu zobowiązań z tym samym kontrahentem), dowolnych kolumn z tabeli (Wydruki definiowane).
  • <Ctrl+S>Suma – opcja umożliwia podsumowanie należności i zobowiązań z wydzieleniem przeterminowanych.

Czy artykuł był pomocny?