Drukarki fiskalne

Program Ewa umożliwia współpracę z drukarkami fiskalnymi zgodnymi ze standardem POSNET, ELZAB, SPARK, INNOVA. Współpraca odbywa się na zasadzie wysyłania wystawionych dokumentów fiskalnych do drukarki. Chcąc rozpocząć współpracę z drukarką, należy w opcji Ustawienia->Drukarka fiskalna ustawić parametry podłączonego sprzętu. W dolnej części okna ustawień pokaże się opcja: Obsługa portu COM, w której należy ustawić czy jest to: stara obsługa, nowa obsługa i czy drukarka jest pod kablem USB, po czym w menu Opcje->Słowniki->Stawki VAT, należy ustawić odpowiednie symbole w polu Znak dla stawek wysyłanych do drukarki. Podczas otwierania okna Dokumenty, program sprawdzi połączenie z drukarką, w przypadku błędu wyświetlony zostanie komunikat. Wysyłanie dokumentów odbywa się automatycznie. Po zapisie dokumentu fiskalnego program pyta czy wysłać dokument na drukarkę. Jako dokumenty fiskalne uznawane są dokumenty wymienione w opcji Ustawienia->Drukarki fiskalne->Dokumenty fiskalne. Wszystkie operacje związane z drukarką fiskalną można wykonać w oknie Dokumenty->Opcje drukarki fiskalnej <Ctrl+F>.

 

Każdy dokument posiada status fiskalny, zapisany w kolumnie Fisk:

  • Puste pole – do tej grupy zaliczamy dokumenty, które nie są fiskalne i nie będą wysyłane do drukarki.
  • Tak – dokumenty fiskalne poprawnie wysłane na drukarkę.
  • Nie wysłano – dokumenty fiskalne nie wysłane na drukarkę z powodu błędu lub rezygnacji operatora.

 

Zmiana tego statusu wiąże się z poważnymi konsekwencjami i może być wykonana tylko przy posiadaniu odpowiednich praw dostępu (domyślnie posiada je administrator).

 

Istnieje możliwość drukowania faktur VAT fiskalnych (FAF) na drukarce fiskalnej bez konieczności podłączania drukarki zewnętrznej. Opcja dotyczy nowych drukarek fiskalnych firmy POSNET (np. POSNET THERMAL HS FV). Opcja jest domyślnie wyłączona, a jej dostępność określa parametr: Drukuj na drukarce fiskalnej pełen wydruk faktury VAT (do 15 pozycji), który znajduje się w menu Ustawienia-> Drukarka Fiskalna. Parametr ten dostępny jest, gdy Rodzaj drukarki ustawiony jest na wartość POSNET 2001 oraz Obsługa portu COM ustawiona jest na wartość Nowa obsługa. Włączenie tej opcji zmienia dotychczasowe zachowanie programu, polegające na wydruku paragonu, a zaraz po nim faktury VAT na drukarce zewnętrznej na wydruk faktury wyłącznie przez drukarkę fiskalną.

Czy artykuł był pomocny?