Ustawienia naliczania zaliczki

W wersji 5.1.144.1 programu Aga zmieniono sposób zapisywania ustawień mających wpływ na
wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy na kartotece pracownika. Dla lat sprzed 2022 roku
ustawienia na kartotece pracownika będą widoczne jak do tej pory.

W „Opcje – Kadry – Popraw – Strona II” będzie widoczna sekcja „Ustawienia zaliczki na podatek”.

 

Opcje widoczne w tej sekcji będzie można zmieniać tylko poprzez okno ustawień zaliczki „Opcje –
Kadry – Popraw – Strona II – Ustawienia do zaliczki”. Program będzie zapamiętywał zmiany w
opcjach poprzez historię.

 

Ustawienia zostały wybrane zgodnie z nowym formularzem PIT-2 w9 obowiązującym
od 1 stycznia 2023.
Zmiany ustawień dokonuje się poprzez okno edycji ustawień

Dla każdego pracownika program poprzez reorganizację danych dokona wpisu domyślnych
ustawień, których nie będzie można usunąć. Pierwsze ustawienia będą w dacie zatrudnienia, a
wartości sczytane będą z kartoteki pracownika. Ustawienia będą przepisywane na kolejne lata
tworzone w programie, oprócz ustawienia „Nie pobieraj zaliczki”. Data obowiązywania dotyczy
daty wypłaty, nie daty listy.

Opis ustawień:

 • Kwota wolna – Kwota wolna będzie możliwa do oznaczenia dla pracowników na umowie o
  pracę, pracę nakładczą oraz dla umowy zlecenia i umowy o dzieło od 1 stycznia 2023.
  Od 1 stycznia 2023 będzie możliwość wyboru kwoty wolnej jako:

  • brak odliczenia
  • 1/12 kwoty zmniejszającej
  • 1/24 kwoty zmniejszającej
  • 1/36 kwoty zmniejszającej
  • podwójna 1/12 kwoty zmniejszającej (przy opodatkowaniu z małżonkiem / samotny rodzić z
   dzieckiem)
  • 1/24 plus dod. 1/12 kwoty zmniejszającej (przy opodatkowaniu z małżonkiem / samotny rodzić z
   dzieckiem)
  • 1/36 plus dod. 1/12 kwoty zmniejszającej (przy opodatkowaniu z małżonkiem / samotny rodzić z
   dzieckiem)
   Opcje te odnoszą się do części C, D oraz E formularza PIT-2 w9.
   Program będzie pilnował czy suma wprowadzonych odliczeń nie przekroczy w miesiącu 1/12
   kwoty zmniejszającej podatek dla pracowników z tym samym numerem PESEL (analogicznie
   podwójnej kwoty dla preferencyjnego rozliczenia).
 • Preferencyjne opodatkowanie (część E formularza PIT-2) – Wybór opodatkowania łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko
 • Rodzaj preferencyjnego opodatkowania (część E formularza PIT-2):
  • dochody podatnika nie przekroczą 120 000 zł, a małżonek/dziecko nie uzyskuje żadnych
   dochodów
  • dochody podatnika przekroczą 120 000 zł, a dochody małżonka/dziecka nie przekroczą tej kwoty
 • Rodzaj kosztów – odliczenie pracownikowi kosztów uzyskania przychodów:
  • brak
  • koszty normalne
  • koszty podwyższone
 • Rodzaj zwolnienia PIT-0:
  • ulga dla seniora
  • ulga 4 plus
  • ulga na powrót
  • ulga dla młodych
 • Data obowiązywania zwolnienia PIT-0 – daty od / do (data wypłaty) obowiązywania zwolnienia
  PIT-0
 • Rezygnacja z ulgi dla młodych – oznaczenie braku stosowania ulgi dla młodych dla podatników
  poniżej 26 roku życia
 • Koszty 50% (um.zlecenie/dzieło) – Oznaczenie tylko dla umowy zlecenia, umowy o dzieło o
  zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów
 • Nie pobieraj zaliczki w roku
  Dla umowy o pracę, pracę nakładczą od 1 stycznia 2023 a dla umowy zlecenia, umowy o dzieło od
  1 stycznia 2022 będzie można oznaczyć niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy do limitu
  30 000 (przy rozliczeniu preferencyjnym kwota 60 000 zł). Ustawienie to nie będzie przepisywane
  na kolejne lata utworzone w programie, będzie obowiązywało w podanym przez użytkownika roku.
 • Data złożenia oświadczenia – data, kiedy pracownik złożył oświadczenie.

Czy artykuł był pomocny?