Kontrola rozrachunków - rozliczanie

Kontrola rozrachunków jest opcją występującą tylko w wersji programu Ewa – Faktury i Magazyn. W menu Opcje->Rozrachunki znajdują się dokumenty, które nie zostały jeszcze rozliczone: należności i zobowiązania.

Każdy dokument magazynowy, związany z obrotem towaru z kontrahentami, oraz dokumenty kasowe, bankowe i inne, są uwzględniane przez program. Dokument jest uznawany za nierozliczony, jeżeli nie jest w całości spłacony, czyli suma spłat dokumentu jest mniejsza od jego wartości. Istnieje kilka metod rozliczania dokumentów w programie:

 • Podczas wystawiania dokumentów magazynowych istnieje możliwość przyjmowania gotówki, co powoduje automatyczne wystawienie dokumentu kasowego i powiązanie go z dokumentem magazynowym.
 • Podczas wystawiania dokumentów kasowych i bankowych, za pomocą opcji Rozliczanie można ustalić za jakie dokumenty płacimy w danej chwili.

Kontrola rozrachunków - rozliczanie

 • W menu Opcje->Rozrachunki pozwala za pomocą opcji: Rozlicz (Rozlicz w kasie, Rozlicz w banku, Rozlicz w innych) dokonać rozliczenia dokumentu z automatycznie dodanym dokumentem w kasie banku lub innych.
 • W menu Opcje->Rozrachunki można użyć opcji Rozlicz, która umożliwia rozliczanie (powiązanie) dokumentów magazynowych z kasowymi, a także wykonywanie kompensat.

Rozlicz automatycznie

W oknie rozliczeń widoczne są wszystkie dokumenty wybranego kontrahenta, które możemy powiązać (rozliczyć) z aktualnym dokumentem. Dokumenty są uporządkowane według terminu płatności. Chcąc rozliczyć dokument, należy wpisać kwotę na jaką rozliczenie ma nastąpić. Można także użyć przycisku <Rozlicz automatycznie> – spowoduje to rozliczenie dokumentów do wysokości kwoty „do dyspozycji”, według terminów płatności. Przycisk <Zamknij> powoduje rozliczenie dokumentów według określonych kwot.

Pozostałe funkcje:

 • <Shift+F2> – Pokaż dokument źródłowy- opcja umożliwia odszukanie dokumentu w miejscu jego powstania i pokazanie jego podstawowych danych.
 • <F5> – Rozlicz – służy do rozliczania wybranego dokumentu.
 • <F9> – opcja służy do drukowania: zestawienia zobowiązań i należności, wezwania do zapłaty, przelewu.
 • <Ctrl+S> – Suma – opcja powoduje podsumowanie należności i zobowiązań ze wskazaniem tych przeterminowanych.
 • Rozlicz w kasie – (prawy przycisk myszy) opcja umożliwia automatyczne rozliczenie dokumentu poprzez wystawienie dokumentu kasowego.
 • Rozlicz w banku – (prawy przycisk myszy) pozwala na automatyczne rozliczenie dokumentu poprzez wystawienie dokumentu bankowego.
 • Rozlicz w innych (prawy przycisk myszy) daje możliwość automatycznego rozliczenia dokumentu poprzez wystawienie dokumentu w bazie Inne.
 • Noty odsetkowe – opcja pozwala na naliczenie odsetek za spłaty zaległych dokumentów.

Czy artykuł był pomocny?