Windykacja

Aby korzystać w programie Ewa z modułu Windykacja, należy wybrać kolejno  Inne –> Ustawienia –> Rozrachunki włączyć opcję Obsługa windykacji.

Korzystanie z modułu Windykacja w programie Ewa

Opcję Obsługa windykacji można włączyć tylko w momencie, kiedy włączona jest opcja Obsługa rozrachunków i kasy.

Rozpoczęcie procesu windykacji

Aby rozpocząć proces windykacji, należy wybrać opcję Rozrachunki, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybraną pozycję, przejść do opcji Rozpocznij proces windykacji i wybrać czy windykacja ma być rozpoczęta dla jednego dokumentu, dla wszystkich zaznaczonych lub dla wszystkich dokumentów.

W chwili, kiedy zostanie rozpoczęty proces windykacji, otrzymuje on status „Nowa”. Dla wybranego dokumentu w oknie Rozrachunki pozycja w kolumnie „Rozpoczęto windykację” zostaje zaznaczona.

Rozpoczęcie procesu windykacji

 

Jeżeli chcemy, aby dla wszystkich dokumentów po terminie procesy windykacji rozpoczynały się automatycznie, wystarczy, że w Inne -> Ustawienia -> Rozrachunki  zaznaczymy opcję Dokumenty po terminie automatycznie przenoś do windykacji.

Automatyczne rozpoczęcie windykacji po upływie terminu dokumentów

Proces windykacji może zostać rozpoczęty tylko dla dokumentów  nierozliczonych, będących zobowiązaniem, dla których termin płatności już upłynął.

Dokumenty Windykacji

W celu podglądu wszystkich dokumentów dotyczących  wybranej windykacji należy w oknie Windykacja wybrać opcję Dokumenty.

Dokumenty Windykacji

Jeżeli rozpoczynamy proces windykacji dla dokumentu dotyczącego kontrahenta, dla którego jest już rozpoczęta windykacja posiadająca nadal status „Nowa”, wybrany dokument zostanie podpięty pod taką windykację. Jeżeli jednak istniejąca windykacja dla kontrahenta posiada status „W trakcie”, wówczas dla danego kontrahenta zostanie dodany nowy proces windykacji.

Historia windykacji

Z okna Windykacja możemy przejść do opcji historia windykacji. Aby podejrzeć całą historię windykacji należy  w oknie Windykacja wybrać opcję Historia windykacji. W oknie dotyczącym historii windykacji możemy edytować oraz usuwać wybrane czynności windykacyjne.

Historia windykacji

Dodanie nowej czynności do historii windykacji

W oknie Windykacja możemy  dodać nowe zdarzenie do historii dla rozpoczętej windykacji. Aby dodać nową czynność należy wybrać opcję Windykacja, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybraną pozycję, przejść do opcji Dodaj czynność do windykacji.

Dodaj czynność do windykacji

 

Po wybraniu powyższej opcji na ekranie ukaże nam się okno edycji nowego zdarzenia  historii windykacji.

Edycja nowego zdarzenia historii windykacji

 

Dodanie pierwszej czynności do historii windykacji powoduje zmianę statusu windykacji  z „Nowa” na „W trakcie”.

Procesy windykacyjne mogą być edytowane lub usuwane tylko przez użytkownika, który jest odpowiedzialny za wybraną windykację.

Archiwum windykacji

Do archiwum windykacji mogą trafić tylko procesy posiadające status „Zakończona”. W celu ustawienia dla wybranej windykacji statusu „Zakończona”, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybraną pozycję, przejść do opcji Dla wybranej windykacji ustaw status „Zakończona” lub  wybrać opcję Ustaw status „Zakończona” dla tej windykacji.

Ustawienie statusu windykacji

 

Aby przenieść windykację do archiwum wybieramy opcję Przenieś do archiwum lub klikamy prawym przyciskiem myszy na wybraną pozycję, a następnie przechodzimy do opcji Przenieś wybraną windykację do archiwum.

Przeniesienie windykacji do archiwum

 

Jeżeli chcemy, aby windykacje posiadające status „Zakończona” były automatycznie przenoszone do archiwum, wystarczy, że w Inne – Ustawienia – Rozrachunki  zaznaczymy opcję Windykacje o statusie „Zakończona” przenoś automatycznie do archiwum.

Zakończona windykacja automatycznie przenoszona do archiwum

 

Aby podejrzeć wszystkie windykacje w archiwum  należy wybrać opcję Archiwum.

Podgląd windykacji w archiwum

Czy artykuł był pomocny?