Samochody

Chcąc prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, należy zdefiniować samochody, dla których ewidencja będzie prowadzona. Dodatkowo można wpisać dane kierowcy prowadzącego dany samochód. Należy też określić pojemność samochodu.

Dane kierowcy prowadzącego dany samochód

 

Według tej pojemności program będzie pobierał do obliczeń odpowiednią stawkę za jeden kilometr. Po zapisaniu danych kierowcy można kontrolować wydatki odnośnie samochodu.

Wydatki odnośnie samochodu

 

Klikając na ikonę V, można utworzyć rejestr wydatków na dany samochód. Uprzednio należy dokonać zmian w opcji Ustawienia na pasku ikon. W zakładce Edycja wybrać należy Pokazuj i zapisuj faktury za samochód do Rejestru faktur do odliczenia 50% VAT – pozwala nam to rejestrować koszty na fakturze bez wpisu do rejestru faktur.

Pokazuj i zapisuj faktury za samochód do Rejestru faktur do odliczenia 50% VAT

 

Dodatkowo przechodząc do opcji Księga->Dodaj w oknie Wpis do księgi zapisać dane, wybrać rodzaj zapisu oraz wybrać stawkę a następnie w oknie Edycja rejestru VAT użytkownik powinien zaznaczyć opcję Faktura za samochód podlegająca(50%) odliczeniu VAT. Opcja ta jest przydatna najbardziej wtedy, gdy samochód jest w formie leasingu. Program umożliwia również prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu oraz kosztów eksploatacji dla motocykli.

Faktura za samochód podlegająca(50%) odliczeniu VAT

Czy artykuł był pomocny?