Dane kontrahentów

Dane kontrahentów wprowadzamy do komputera używając opcji Kontrahenci z menu Opcje. Można też użyć klawiszy <Ctrl+T> lub ikony na pasku ikon

Wprowadzenie danych kontrahentów

 

Chcąc wprowadzić dane nowego kontrahenta, używamy klawisza <F3> lub ikony Dodaj znajdującej się w oknie Kontrahenci. Można też użyć menu podręcznego (prawy przycisk myszki).

Wprowadzenie danych nowego kontrahenta

 

W oknie edycji danych kontrahenta należy wprowadzić następujące informacje:

 • Dane podstawowe: (Numer, Skrót, NIP, Nazwę, Kraj, Adres, Dane kontaktowe.) – Użytkownik po wpisaniu numeru NIP kontrahenta i kliknięciu w lupę, może pobrać dane kontrahenta z bazy GUS.
 • Zakładka „Inne”: (Dane banku, dane o działalności gospodarczej, Typ – dostawca lub odbiorca, czy dany kontrahent rozlicza VAT metodą kasową, Uwagi dotyczące kontrahenta).
 • Zakładka „Umowa”: można określić tu indywidualne założenia dotyczące kontrahenta, takie jak:
  • bonifikata przy założeniu, że danemu kontrahentowi przysługuje zawsze ten sam procent bonifikaty, podczas wystawiania dokumentów sprzedaży dla tego kontrahenta, program będzie podpowiadał określoną bonifikatę wynikającą z umowy,
  • jaki jest termin płatności (jeżeli pole pozostanie puste, program przypisze wartość z ustawień Ustawienia->Kontrahenci->Termin na płatność),
   określenie czy płatnikowi przysługuje limit kredytu i w jakiej wysokości,
  • podanie nazwiska osoby upoważnionej do odbioru sprzedanego towaru lub usługi,
  • numer płatnika, gdy za danego kontrahenta płatności reguluje inna firma,
  • sposób płatności – w jaki sposób dany kontrahent będzie regulował należności za towar,
  • cena sprzedaży – określa według jakiej ceny będzie sprzedawany towar,
  • domyślny numer konta firmy – wskazuje, które konto firmowe będzie uwidocznione na fakturze dla kupującego.

 

Na pasku ikon okna Kontrahenci znajduje się opcja <Pokaż cennik>,umożliwia ona określenie indywidualnych cen lub bonifikat na poszczególne kartoteki towarowe lub usługowe.

Z okna Kontrahenci można również generować zestawienia: Zestawienie sprzedaży dla kontrahenta oraz Zestawienie zakupu od kontrahenta, które można wywołać z menu podręcznego (prawego klawisza myszy) na wybranym kontrahencie.

Skróty klawiszowe:

 • <Shift+Ctrl+W> – umożliwia wejście na stronę www aktualnej firmy, pod warunkiem, że pole „WWW” jest wypełnione.
 • <Shift+Ctrl+E> – umożliwia zredagowanie poczty elektronicznej (e-mail), pod warunkiem, że pole E-mail jest wypełnione.
 • <Shift+Ctrl+C> – umożliwia określenie indywidualnego cennika dla kontrahenta na poszczególne indeksy. Cennik może określać cenę lub bonifikatę.

Jeżeli sposób płatności w umowie dla kontrahenta zostanie określony jako „gotówka”, to przy wystawianiu dokumentów sprzedaży dla tego kontrahenta program podpowie całą kwotę dokumentu jako kwotę wpłaty do kasy.

Czy artykuł był pomocny?