Dane kontrahentów


Dane kontrahentów wprowadzamy do komputera używając opcji Kontrahenci z menu Opcje. Można też użyć klawiszy <Ctrl+T> lub ikony na pasku ikon

Chcąc wprowadzić dane nowego kontrahenta, używamy klawisza <F3> lub ikony Dodaj znajdującej się w oknie Kontrahenci. Można też użyć menu podręcznego (prawy przycisk myszki).

W oknie edycji danych kontrahenta należy wprowadzić następujące informacje:

 • Dane podstawowe: (Numer, Skrót, NIP, Nazwę, Kraj, Adres, Dane kontaktowe.) – Użytkownik po wpisaniu numeru NIP kontrahenta i kliknięciu w lupę, może pobrać dane kontrahenta z bazy GUS.
 • Zakładka „Inne”: (Dane banku, dane o działalności gospodarczej, Typ – dostawca lub odbiorca, czy dany kontrahent rozlicza VAT metodą kasową, Uwagi dotyczące kontrahenta).
 • Zakładka „Umowa”: można określić tu indywidualne założenia dotyczące kontrahenta, takie jak:
  • bonifikata przy założeniu, że danemu kontrahentowi przysługuje zawsze ten sam procent bonifikaty, podczas wystawiania dokumentów sprzedaży dla tego kontrahenta, program będzie podpowiadał określoną bonifikatę wynikającą z umowy,
  • jaki jest termin płatności (jeżeli pole pozostanie puste, program przypisze wartość z ustawień Ustawienia->Kontrahenci->Termin na płatność),
   określenie czy płatnikowi przysługuje limit kredytu i w jakiej wysokości,
  • podanie nazwiska osoby upoważnionej do odbioru sprzedanego towaru lub usługi,
  • numer płatnika, gdy za danego kontrahenta płatności reguluje inna firma,
  • sposób płatności – w jaki sposób dany kontrahent będzie regulował należności za towar,
  • cena sprzedaży – określa według jakiej ceny będzie sprzedawany towar,
  • domyślny numer konta firmy – wskazuje, które konto firmowe będzie uwidocznione na fakturze dla kupującego.

Na pasku ikon okna Kontrahenci znajduje się opcja <Pokaż cennik>,umożliwia ona określenie indywidualnych cen lub bonifikat na poszczególne kartoteki towarowe lub usługowe.

Z okna Kontrahenci można również generować zestawienia: Zestawienie sprzedaży dla kontrahenta oraz Zestawienie zakupu od kontrahenta, które można wywołać z menu podręcznego (prawego klawisza myszy) na wybranym kontrahencie.

Skróty klawiszowe:

 • <Shift+Ctrl+W> – umożliwia wejście na stronę www aktualnej firmy, pod warunkiem, że pole „WWW” jest wypełnione.
 • <Shift+Ctrl+E> – umożliwia zredagowanie poczty elektronicznej (e-mail), pod warunkiem, że pole E-mail jest wypełnione.
 • <Shift+Ctrl+C> – umożliwia określenie indywidualnego cennika dla kontrahenta na poszczególne indeksy. Cennik może określać cenę lub bonifikatę.

UWAGA!
Jeżeli sposób płatności w umowie dla kontrahenta zostanie określony jako „gotówka”, to przy wystawianiu dokumentów sprzedaży dla tego kontrahenta program podpowie całą kwotę dokumentu jako kwotę wpłaty do kasy.

Nie znalazłeś potrzebnych informacji?

Zapytaj naszych konsultantów