Import danych pracowników

W programie Aga możliwy jest import danych pracowników, zapisanych w takich formatach pliku jak XML, CSV oraz TXT. Aby skorzystać z takiej funkcjonalności należy wybrać opcję Kadry, następnie w górnym pasku menu przejść do Kadry->Importuj dane pracowników z pliku. Drugim sposobem na pobranie danych jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy w oknie edycyjnym programu i przejście do Importuj dane pracowników z pliku.

Import danych pracowników z pliku

 

Okno Import danych pracowników z pliku daje możliwość użytkownikowi określenia formatu (XML, CSV, TXT) oraz dokładnej lokalizacji pliku źródłowego.

Wybór formatu pliku

 

Po zaimportowaniu danych wyświetli się informacja potwierdzająca dokonanie procesu Informacja potwierdzająca dokonanie procesu

 

Natomiast w oknie edycyjnym opcji Kadry dodani zostaną nowi pracownicy.

Dodani pracownicy

Czy artykuł był pomocny?