Eksport bazy kartotek magazynowych do pliku csv

Opcja Eksport kartotek do pliku csv dostępna jest dla użytkowników programu Firmino.pl. Pozwala na eksport zapisanych danych kartotek towarów w zakładce Kartoteki programu Ewa do Firmino.pl. Aby tego dokonać, należy wybrać opcję Kartoteki, następnie z górnego paska menu wybrać Kartoteka->Eksport kartotek do pliku csv. Drugim sposobem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy w oknie edycyjnym programu i analogiczne przejście do Eksport kartotek do pliku csv.

Eksport kartotek do pliku csv

Po wyeksportowaniu danych, program Ewa poinformuje nas o utworzonym pliku, zawierającym dane towarów wraz z jego lokalizacją (dysk C:\temp\Kartoteki.csv). Należy potwierdzić komunikat przyciskiem <OK>.

Informacje o utworzonym pliku

Czy artykuł był pomocny?