Zamówienia do dostawców

Funkcja dostępna w wersji Ewa – Faktury i Magazyn z poziomu głównego menu:

Zamówienia do dostawców

 

Zamówienia mogą być tworzone pojedynczo lub korzystając z opcji „Generuj zamówienia”

Generuj zamówienia

 

Użytkownik korzystając z tej opcji może:

  • uzupełnić kartoteki do stanu minimalnego (dla wszystkich lub zaznaczonych karotek, dla wybranego kontrahenta)
  • wygenerować zamówienia do kartotek, które zostały zamówione przez odbiorców (stan kartotek uzupełniany jest do stanu minimalnego, dla wybranego kontrahenta)

 

Zamówienia generowane są dla kartotek, które mają uzupełnionego „domyślnego dostawcę”. Wygenerowanie zamówienia dla kartoteki powoduje zapisanie planowanej daty zamówienia oraz stanu planowanego w danych kartoteki. Stan planowany jest to stan kartoteki pomniejszony o ilość z zamówień od odbiorców (stan dyspozycyjny) i powiększony o ilość z zamówień do dostawców (stan planowany)

Stany kartoteki

Czy artykuł był pomocny?