Kontrahenci

Słownik ten umożliwia wprowadzenie danych stałych kontrahentów, czyli takich, z którymi firma najczęściej współpracuje. Program kontroluje czy kontrahent o takim numerze NIP już istnieje. Pole NIP musi być wypełnione – nie może zostać puste. W przypadku gdy, nie jest konieczne podanie NIP-u kontrahenta, należy wpisać numer, który jest numerem kontrahenta (jest to wygodny sposób rozróżniania kontrahentów). Po naciśnięciu ikony dodawania lub klawisza <F3> na ekranie pojawi się okno edycyjne danych kontrahenta:

Wprowadzenie danych stałych kontrahentów

Po wypełnieniu zakładki Dane podstawowe możemy przejść do zakładki Inne w oknie edycyjnymTutaj możemy uzupełnić informacje na temat banku, numeru konta kontrahenta czy też informacji na temat działalności gospodarczej.

Uzupełnienie danych na temat kontrahenta

 

Za pomocą ikony Drukuj lub klawisza funkcyjnego <F9>, użytkownik programu może wydrukować:

  • przelew do kontrahenta,
  • przelew od kontrahenta,
  • adresowanie kopert,
  • spis kontrahentów (wydruk definiowany).

Ponadto, za pomocą opcji Definiuj (dostępna w spisie wydruków), może samodzielnie wskazać pola, które powinny znaleźć się na wydruku.

Czy artykuł był pomocny?