Definiowanie stałych wzorów dokumentów

Opcja dodawania dokumentów ze wzorca jest szczególnie przydatna wówczas, gdy co pewien określony czas zachodzi potrzeba wystawienia podobnego dokumentu, który różni się tylko kwotą, poza tym niczym więcej.

 

Wzorce można zdefiniować w programie w następujący sposób:

1. Należy wybrać z menu Opcje->Dokumenty->Wzorce stałe.
2. Następnie, należy użyć ikony Dodaj lub klawisza <F3> i utworzyć wzór dokumentu, np.: Faktura za abonament telefoniczny (nazwa posiada ograniczenie znaków do 27).
3.
Po zdefiniowaniu wzorca, należy określić grupę dokumentów należących do niego. W tym celu trzeba powrócić do okna Dokumenty i użyć skrótu klawiszy <CTRL+F3>  lub ikony <Wzorce stałe>.

Określenie grupy dokumentów należących do wzorca

 

Opcję tę znaleźć można również pod prawym klawiszem myszki. Na ekranie monitora pojawi się okno ze spisem zdefiniowanych wzorców. Ze spisu należy wybrać i potwierdzić określony wzorzec. Wyboru dokonujemy zaznaczając myszką wybrany model i klikając <Enter> (lub dwukrotnie myszką).

Wybranie i potwierdzenie określonego wzorca

4. Program wyświetli informację: Zaznacz dokumenty do wystawienia. W tym właśnie miejscu, należy wskazać dokument z danej grupy (sprzedaż, zakup, inne), który będzie okresowo wystawiany w programie.
5. Jeżeli dokumenty znajdują się w określonym wzorcu i dotyczą np. stałych usług comiesięcznych, przy tworzeniu dokumentów we wzorcu można wykorzystać funkcję zmiennej w kartotece. Podczas seryjnego wystawiania dokumentów ze wzorców stałych program raz pyta o wartości dla wszystkich zmiennych znajdujących się na pozycjach wybranych wzorców. Na wystawianych dokumentach zmienne zastępowane są wprowadzonymi wartościami.

Czy artykuł był pomocny?