Listy dodatkowe

Program umożliwia definiowanie dodatkowych list. Aby zdefiniować dodatkową listę, należy wybrać w oknie Płace ikonę, następnie wybrać rok, w którym chcemy dodać listę i w opcji Listy dodatkowe wybrać  – Dodaj listę i podać jej nazwę.

Definiowanie dodatkowych list

W oknie Listy dodatkowe oprócz nazwy należy określić, które ze składników wynagrodzenia nie będą liczone ponownie na liście dodatkowej (koszty uzyskania, zasiłek rodzinny itp.).

Składniki wynagrodzenia nie będące liczone

 

Na liście dodatkowej nie mamy możliwości wpisania przerw w pracy, gdyż lista ta nie dotyczy jakiegoś sprecyzowanego okresu. Bardzo ważna jest data wypłaty, według której dochody zostaną przyporządkowane do określonego miesiąca. Aby usunąć dodatkową listę płac, należy wybrać ją z menu (należy myszką zaznaczyć [podświetlić] listę, którą chcemy usunąć), następnie wybrać z opcji Listy dodatkowe parametr Usuń listę. Program usunie wtedy bezpowrotnie dane płacowe z tej listy.

Należy również pamiętać, aby lista dodatkowa została zamknięta przed listą główną w danym miesiącu. Odwrotna kolejność może powodować błędne naliczanie składek społecznych, zdrowotnych lub należnej zaliczki na podatek dochodowy.

Czy artykuł był pomocny?