Stawki VAT

W oknie słownika stawek VAT należy wybrać, z których stawek firma będzie korzystać, czy pola tych stawek powinny być aktywne (czyli kursor w rejestrze VAT zatrzyma się na polu z daną stawką), czy też tylko edycyjne (Używana – czyli pole z tą stawką będzie widoczne w oknie edycyjnym wpisu do rejestru VAT, ale kursor się na nim nie zatrzyma i aby wpisać w nie odpowiednią kwotę trzeba będzie kliknąć w nie myszką). Wybierając daną stawkę jako Nie używana, stawka ta nie będzie widoczna w rejestrach VAT. Wyłączenie zbędnych stawek spowoduje bardziej czytelny wygląd okienek z Rejestrem VAT.

Edycja stawki VAT

 

Ustawienia stawek VAT są odrębne dla Rejestru VAT – Zakup i dla Rejestru VAT – Sprzedaż. Przełączanie się pomiędzy rejestrami odbywa się za pomocą ikon <VAT-S> i <VAT-Z> w oknie słownika Stawek VAT. W każdej stawce można zmienić: długość, nazwę oraz stan dla sprzedaży/zakupu. Aby te zmiany nanieść należy ustawić się na danej stawce i kliknąć ikonę <Popraw> lub wcisnąć klawisz <F5>.

Przełączanie się pomiędzy rejestrami

Czy artykuł był pomocny?