Stawki VAT


Słownik ten przeznaczony jest do wpisywania nazw usług, które są wykorzystywane podczas dodawania wpisów w Rejestrze VAT – Sprzedaż ze stawką np. oraz z zaznaczoną opcją Podlega art.100 ustawy.

Nie znalazłeś potrzebnych informacji?

Zapytaj naszych konsultantów