Program do faktur i magazynu


Ewa - faktury i magazyn

Program do fakturowania i obsługi magazynu:

 • Wystawianie dokumentów sprzedażowych, zakupowych i magazynowych
 • Prowadzenie kartotek kontrahentów, towarów i usług
 • Kontrola należności i zobowiązań. Rozrachunki. Windykacja
 • Analizy i zestawienia

Faktury

Program do faktur Ewa pozwala na wystawianie wielu rodzajów dokumentów sprzedażowych, takich jak m.in. faktury konsumpcyjne, handlowe, eksportowe, walutowe, pro forma,  rachunki, paragony.

Magazyn

Zarządzanie kartotekami towarowymi, kontrola stanów magazynowych, przeprowadzanie inwentaryzacji, wystawienie dokumentów magazynowych, tj.: PZ,WZ,RW,PW, a także generowanie i wydruk zestawień obrotów towarów według cen sprzedaży/zakupu.

JPK

Program do faktur i magazynu Ewa jest w pełni przygotowany na e-kontrole. Umożliwia użytkownikowi wygenerowanie, sprawdzenie i przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Wygenerowany plik JPK nie wymaga dodatkowej weryfikacji w zewnętrznych programach.

Współpraca z drukarkami fiskalnymi

Program Ewa współpracuje z drukarkami fiskalnymi POSNET i ELZAB. Pełna kompatybilność z tymi urządzeniami pozwala w intuicyjny sposób wykonać niezbędne wydruki.

Rozrachunki i Windykacja

W tym zakresie program do faktur i magazynu Ewa zapewnia pełny monitoring należności i zobowiązań, zapewniając nadzór nad rozliczeniami. Narzędzie umożliwia wystawianie dokumentów kasowych (KP,KW) i bankowych (wprowadzanie wyciągów i in.), wystawianie wezwań do zapłaty i prowadzenie spraw windykacyjnych.

Analizy i Zestawienia

Analiza sprzedaży i zakupu towarów czy ewidencja stanów magazynowych to możliwości programu do faktur i magazynu Ewa, zapewniające pełną kontrolę nad sytuacją w firmie. Narzędzie pozwala tworzyć różnorodne typy zestawień, m.in.: rejestry VAT, rejestr przychodu i rozchodu towaru czy spis dokumentów uzupełniających paragony.

Wypróbuj bezpłatnie program Ewa

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać bezpłatną wersję testową programu Ewa – Faktury i Magazyn.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft.

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Trial

Pełna wersja programu na 60 dni
Możliwość zarejestrowania licencji po okresie testowym
Bezpłatne wsparcie konsultantów

Demo

Wersja programu z danymi przykładowej firmy
Instalacja w kilka minut
Brak koniecznosći konfiguracji programu

Dostępne wersje programu:

Faktury

 • podstawowa wersja do wystawianie faktur

95 zł netto

Faktury i Magazyn

 • rozbudowana wersja programu z magazynem i rozrachunkami

290 zł netto

Porównanie wersji

 
Faktury
Faktury i Magazyn
Generowanie pliku JPK
JPK_FA
JPK_FA, JPK_MAG, JPK_VAT
Wystawianie dokumentów sprzedażowych (Faktury: VAT, dostawa wewnątrzwspólnotowa, marża, walutowa, eksportowa, pro forma)
Wydruk faktur w języku: polskim, angielskim, niemieckim
Baza produktów i kontrahentów
Rejestr VAT sprzedaży
Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych
Adresowanie kopert
Eksport dokumentów do programu księgowego Ala
Zestawienia i analizy
wybrane
Magazyn (PZ, WZ, PW, RW, MM, Inwentaryzacja)
Zamówienia od odbiorców i do dostawców
Faktury zaliczkowe, VAT RR
Faktury zakupowe
Rejestr VAT zakupu
Obsługa drukarek fiskalnych POSNET i ELZAB
Obsługa kodów PKOB
Kontrola należności i zobowiązań
Syntetyczne i analityczne wydruki zobowiązań i należności
Wezwania do zapłaty
Windykacja
Obsługa Kasy (KP, KW)
Obsługa Banku (BP, BW)
Integracja z Allegro
95 zł netto

Kup Teraz
290 zł netto

Kup Teraz

Najnowsze aktualizacje:

Wersja 5.1.117.1

Data: 17.09.2020

 • Dodano możliwość wygenerowania nowego pliku JPK. W oknie edycji dokumentów dodano zakładkę "Procedury podatkowe" z oznaczeniami dokumentów potrzebnymi do wygenerowania nowego pliku JPK-V7M i JPK-V7K (Opcje - Jednolity plik kontrolny)

Wersja 5.1.115.1

Data: 03.07.2020

 • (Opcje - Jednolity plik kontrolny - JPK_FARR1) Dodano możliwość wygenerowania pliku JPK_FARR1. Do pliku JPK_FARR powinny wchodzić dokumenty, które zostały przesłane do dostawcy drogą elektroniczną podpisane podpisem kwalifikowanym dostawcy produktów oraz wystawcy. Dlatego do pliku pobierane będą dokumenty za wybrany okres, które mają uzupełniony numer seryjny podpisu w danych kontrahenta oraz danych wystawiającego fakturę. Dane podpisu kwalifikowanego dla kontrahenta można uzupełnić "Opcje - Kontrahenci - Edytuj - Umowa - Podpis". Dane podpisu operatora można uzupełnić w "Ustawienia - Użytkownicy - Edytuj dane użytkownika - Podpis".
  Przy wystawianiu korekt do faktury RR użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie powodu korekty, ponieważ jest ona wymagana w schemacie pliku. Dla każdej kartoteki należy również uzupełnić "Oznaczenie (opis) klasy lub jakości tego produktu". Należy do tego wykorzystać jedną z cech dodatkowych. Wartość ta zostaje przeniesiona na pozycje dokumentu. Jeżeli przy generowani u pliku na pozycji dokumentu nie będzie przypisany opis lub klasa jakości, to program pobierze wartość z kartoteki. Jeżeli nie będzie jej również w kartotece, plik JPK nie zostanie wygenerowany.

Wersja 5.1.112.1

Data: 09.04.2020

 • Do menu głównego dodano obsługę słownika "Powody korekty" (Opcje - Słowniki - Powody korekty).
 • Dodano obsługę kodów CN.
 • Umożliwiono grupowe uzupełnienie kodów CN w kartotekach z podanym przez użytkownika kodem PKWiU.
 • Do noty korygującej przenoszona jest data sprzedaży z dokumentu źródłowego jakim jest faktura zakupu.