Co to jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest odmianą podatku dochodowego obok pozostałych trzech form opodatkowania: na zasadach ogólnych, podatku liniowego oraz karty podatkowej. Przychód może być opodatkowany stawkami: 20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3% lub 2% (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej), a jego podstawa nie jest zmniejszona o koszty uzyskania przychodów.

Kto może się rozliczać ryczałtem

Z ryczałtu mogą skorzystać tylko niektórzy i jest to korzystna opcja rozliczania się z urzędem skarbowym dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Kogo to obejmuje? Osoby fizyczne, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne i spółki jawne osób fizycznych, których przychody za poprzedni rok nie przekroczyły kwoty 250 000 euro.

Stawki podatku zryczałtowanego a rodzaj prowadzonej działalności

Wartość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Wygląda to następująco:

 • 20% z przychodu obowiązuje osoby o wolnym zawodzie (osobiście wykonywana praca w ramach działalności gospodarczej przez lekarzy, stomatologów, weterynarzy, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy, nauczycieli udzielających płatnych korepetycji), które nie zatrudniają osób na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło i in., oraz nie podejmują się samodzielnie działalności na rzecz osób prawnych lub organizacji nie posiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych prowadzących własną pozarolniczą działalność gospodarczą.
 • 17 % przychodów z działalności zajmującej się reprodukcją komputerowych nośników informacji, pośrednictwem w sprzedaży hurtowej samochodów i furgonetek w formie tradycyjnej i online, świadczeniem usług parkingowych, hotelowych, wydawniczych, fotograficznych, działalności związanej z wydawaniem oprogramowań komputerowych, wynajmem i dzierżawą.
 • 12,5% z tytułu umów najmu, jeżeli roczna kwota uzyskania dochodu przekracza 100 000 zł.
 • 8,5% z przychodu działalności gastronomicznej (sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 1,5%), z tytułu umów najmu, gdy roczna kwota przychodu jest niższa niż 100 000 zł.
 • 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych, sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej lub znaczków pocztowych.
 • 3% przychodów z działalności gastronomicznej (w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych o zawartości poniżej 1,5%), z odsetek z lokat bankowych związanych z prowadzeniem działalności, ze sprzedaży i usług powiązanych z produkcją zwierzęcą oraz ryb z własnego połowu.
 • 2% z przychodów wynikających ze sprzedaży nieprzemysłowego przetwórstwa produktów roślinnych i zwierzęcych z własnej uprawy i chowu.

Kogo nie obejmuje podatek zryczałtowany

Jednak przepisy określają, które podmioty nie zaliczają się do grupy objętej możliwością rozliczania zryczałtowanego. Są to m.in. apteki, handel częściami samochodowymi i innymi akcesoriami do pojazdów mechanicznych, lombardy, działalności zajmujące się obrotem wartościami dewizowymi, osoby pracujące w wolnym zawodzie (z wyłączeniem pewnych specjalności już wyżej wymienionych, np. firm lekarskich, nauczycieli udzielających płatnych korepetycji). Z ryczałtu nie mogą również korzystać osoby zapewniające usługi inżynierskie i architektoniczne, reklamowe, prawne, rachunkowe oraz doradcy podatkowi.

Jak powinna być prowadzona ewidencja przychodu?

Powinna być ona prowadzona rzetelnie i w porządku chronologicznym z uwzględnieniem daty do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Korzystając osobiście z programu, nie ma potrzeby informowania urzędu skarbowego o prowadzeniu ewidencji przychodów. Obowiązkowe jest natomiast sporządzanie spisu z natury na koniec każdego roku podatkowego.

Wygląd okna Ewidencji Przychodu w programie Ala – Księga Podatkowa

Jak rozliczać się z ryczałtu

Podatnicy mogą dokonać obliczeń i wpłat należności podatkowych kwartalnie. Należy jednak poinformować urząd skarbowy o tej metodzie rozliczania i płatności w zeznaniu podatkowym za rok, w którym stosowano ten sposób regulowania opłat podatkowych. Oprócz tego obowiązkiem podatnika jest złożenie PIT-28 do 31 stycznia następnego roku podatkowego za rok poprzedni. W nim należy przekazać deklarację o wysokości otrzymanego przychodu, dokonanych odliczeń i przysługującego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podczas rozliczania się ryczałtowego obowiązkowe jest prowadzenie ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, włączając ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Niestety ryczałtu nie można rozliczać wspólnie z małżonkiem lub jako samotny rodzic. Istnieje brak możliwości również skorzystać z ulgi na dzieci. Ograniczenie dotyczy też rezygnacji z ryczałtu w trakcie roku oraz rozliczania kosztów uzyskania przychodów.

Zalety rozliczania podatku ryczałtowego

W świetle art. 3 ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt nie podlega łączeniu z innymi źródłami dochodu. Nie można również pomniejszać przychodu o koszty jego uzyskania. Zaletą rozliczania się ze zryczałtowanego podatku dochodowego jest prosta księgowość, relatywnie niskie stawki podatku oraz możliwość rozliczania ryczałtu za okresy kwartalne. Podatnicy nie są zobowiązani do prowadzenia ksiąg, wystarczy jedynie uproszczony sposób prowadzenia ewidencji przychodów. Można odliczyć od przychodu zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, wpłaty na konto indywidualnego zabezpieczenia emerytalnego, ulgę rehabilitacyjną, ulgę internetową, ulgę abolicyjną (dochody osiągnięte za granicą) oraz darowiznę na określone cele. Podatnik ma również prawo przekazać 1% ryczałtu na rzecz organizacji pożytku publicznego.

  Wypróbuj program Ala - 60 dni bezpłatnie!

  Wypełnij poniższy formularz.

  Wybierz wersję programu:

  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:

  Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft PCBiznes.