Archiwum osób zwolnionych

W przypadku zwolnienia pracownika, jeśli nie chcemy jego danych przechowywać w oknie Kadry, to możemy przenieść je do archiwum. W tym celu, należy wybrać opcję Przenieś do archiwum. Jest ona dostępna na pasku narzędziowym w postaci ikony lub w menu prawego klawisza myszy.

Przeniesienie danych pracownika do archiwum

Wraz z danymi kadrowymi przenoszone są wszystkie dane płacowe. Przeniesienia do archiwum danych kilku osób dokonujemy w sposób analogiczny, zaznaczając uprzednio wszystkie osoby w spisie. Chcąc przeglądać archiwum trzeba z menu Opcje wybrać Przełącz na archiwum lub wcisnąć kombinację klawiszy <Ctrl+A>. Po przejściu do archiwum, opcje poprawy danych kadrowych i płacowych nie będą dla nas dostępne. Opcja Eksport do Płatnika nie będzie aktywna. Nie można też wykonać niektórych wydruków (np. listy płac, PIT-4). Można natomiast dowolnie przeglądać dane, drukować zestawienia oraz formularze takie jak PIT-11, PIT-8b, itd. W przypadku, gdy ponownie zatrudnimy osobę przeniesioną do archiwum, to dane tej osoby możemy w dowolnym momencie przywrócić z archiwum. Aby to zrobić, należy użyć opcji Przywróć z archiwum.

Przywrócenie danych pracownika z archiwum

Powrót z archiwum do bieżących danych kadrowych nastąpi po wybraniu z menu Opcje funkcji Wróć z archiwum.

Czy artykuł był pomocny?