Pierwsze uruchomienie programu Ala

Program Ala można uruchomić na dwa sposoby:

1. Wybór ikony programu Ala na pulpicie.
2. Naciśnięcie na pasku zadań <Start>, a następnie wybranie Programy (lub Wszystkie programy) -> Streamsoft -> Ala -> Ala.

Pierwsze uruchomienie programu wiąże się z przejściem przez kreator składający się z jedenastu pozycji do wypełnienia:

Identyfikator firmy

Identyfikator – krótka nazwa firmy, którą użytkownik będzie się posługiwał w programie. Powinien on składać się co najwyżej z ośmiu znaków i nie należy używać w nim polskich liter. Po pierwszym zapisaniu danych firmy jego zmiana jest niemożliwa.
Opis – dodatkowe informacje na temat firmy.

Zakładanie nowej firmy w programie ALA

Podstawowe dane firmy

Nazwa skrócona – należy wpisać nazwę firmy, która będzie drukowana na deklaracjach.
Nazwa pełna – należy wpisać nazwę firmy z dodaniem rodzaju działalności.
NIP – dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podatników w Polsce.

Podstawowe dane firmy

Opodatkowanie firmy

Mamy przedstawione dwa rodzaje opodatkowania:

  • Księga przychodów i rozchodów,
  • Ewidencja przychodów (podatek zryczałtowany)

Opodatkowanie firmy

Początek wprowadzania danych

Należy podać od którego miesiąca i roku chcemy rozpocząć wpisy do księgi. Warto zauważyć, że po wpisaniu pierwszego zapisu, nie będzie można poprawić wprowadzonych wartości.

Początek wprowadzania danych

Osobowość firmy

Mamy do wyboru dwie opcje: osoba fizyczna oraz podatnik nie będący osobą fizyczną. Pierwsza opcja skierowana jest do jednoosobowych działalności gospodarczych, druga zaś do pozostałych podmiotów (np. spółki cywilne).

Osobowość firmy

Urząd skarbowy

Do poprawnego wydrukowania formularzy należy podać dane Urzędu skarbowego, któremu podlega firma.

Urząd skarbowy

Konto bankowe

Wpisanie konta bankowego pozwala na drukowanie przelewów firmy. Wypełniamy pola Nazwa banku oraz Konto bankowe.

Konto bankowe

Ilość właścicieli

W następnym kroku podajemy ilość właścicieli firmy.

Ilość właścicieli

Dane właścicieli

Wprowadzamy tutaj dane właścicieli firmy z ich procentowym udziałem w firmie.

Dane właścicieli

 

Po  dodaniu danych właścicieli firmy zakończy się praca w kreatorze i uruchomiony zostanie program Ala – księgowość uproszczona.

Czy artykuł był pomocny?