Ustawienia danych dotyczących PPK w programie Aga

W programie Aga należy wejść w Ustawienia na zakładkę Dane firmy, następnie kliknąć Edycja danych firmy i na stronie IV uzupełnić informacje, takie jak:

  • Dane instytucji obsługującej PPK w danej firmie,
  • numer umowy,
  • grupę PPK,
  • osobę odpowiedzialną.
  • Rachunek do przelewu
  • Daty przekazania składek do instytucji PPK. Wg daty ustawionej w tym oknie program generuje raport ze składkami, wylicza podatek od składki przekazywanej płatnej przez pracodawcę oraz generuje przelew składkowy do PPK

 

Ustawienia PPK

 

W danych kadrowych pracownika na stronie VII znajdują się informacje dotyczące PPK, takie jak:

  • Daty przystąpienia do PPK bądź rezygnacji,
  • Wartość procentowa składek.

W celu uzupełnienia tych pól należy kliknąć Dodaj:

Edycja danych kadrowych

 

Następnie należy zaznaczyć opcję: Odprowadzaj wpłaty na Pracowniczy plan kapitałowy i uzupełnić niezbędne dane oraz określić procent dokonywanych wpłat pracownika i pracodawcy:

Edycja danych kadrowych

 

Jeżeli dane te są dla wszystkich pracowników takie same, to można uzupełnić je grupowo. W tym celu należy w menu głównym kliknąć Opcje>Kadry, a następnie wybrać Kadry>Grupowa edycja danych PPK i uzupełnić niezbędne dane:

Grupowa edycja danych

 

Po uzupełnieniu danych dotyczących przystąpienia do PPK oraz określenia wysokości wpłat, w danych płacowych u danego pracownika, na zakładce Fundusze będą widoczne pola dotyczących składek na PPK:

  • Pracowniczy plan kapitałowy pracownika
  • Pracowniczy plan kapitałowy pracodawcy

 

Płace

Katalog zapisu plików XML

W „Ustawienia – Katalogi – Katalog zapisu plików PPK” użytkownik może zmienić katalog plików XML z raportami PPK. Od wersji Aga 5.1.128.1 program będzie ustawiał domyślnie ten katalog na katalog firmy i zapisywał w wybranym roku. Pliki te będą archiwizowane, jeżeli użytkownik zaznaczy opcję, aby były archiwizowane

 

Katalog zapisu pliku XML

Czy artykuł był pomocny?