Zamykanie raportów kasowych

Użytkownik wybierając ikonę Kasa, Bank na pasku ikon programu, znajdzie opcję Zamknięcie raportu. Dostępna ona jest po kliknięciu na „sejf” na pasku zadań lub po wybraniu z menu głównego Opcje->Kasa/Bank/Inne->Raporty. Po wybraniu jednej z tych opcji na ekranie pojawi się okienko edycyjne

Okienko edycyjne Dane raportu

 

W przypadku pierwszego raportu program umożliwi wpisanie numeru raportu. Kolejne raporty będą numerowane automatycznie. Najważniejszym zadaniem jest wpisanie daty, do której ma zostać wykonany raport. Data, od której wykonujemy raport ustalana jest na podstawie poprzedniego raportu. Po zamknięciu raportu, program wyświetli podsumowanie

Podsumowanie raportu kasowego

Drukowanie raportu uruchamiamy za pomocą opcji Drukuj->Drukuj raport, dostępnej za pomocą ikony drukowania lub klawisza funkcyjnego <F9>.

Czy artykuł był pomocny?