Opis plików z danymi programu Ewa

W katalogu programu znajduje się katalog DANE (Komputer->Dysk C->ProgramData->Streamsoft->Ewa->DANE) przechowujący wszystkie wprowadzone dane. W katalogu DANE znajdują się katalogi firm jednoznaczne z identyfikatorem firmy. Z kolei w katalogu firmy zakładane są katalogi dotyczące działalności firmy w poszczególnych latach.

Pliki niezależne od lat działalności firmy to:

 • ‘Ddok.DB’ – definicje dokumentów,
 • ‘Inwn.DB’ – inwentaryzacje,
 • ‘Inwp.DB’ – pozycje inwentaryzacji,
 • ‘Kontrah.DB’ – dane kontrahentów,
 • ‘Mat.DB’ – spis kartotek,
 • ‘Nieroz.DB’ – dokumenty nierozliczone.

 

Pliki znajdujące się w katalogu roku:

 • ‘Dok_KBI.DB’ – dokumenty kasy i banku,
 • ‘Rap_KBI.DB’ – raporty kasowe i bankowe,
 • ‘Ndok.DB’ – nagłówki dokumentów,
 • ‘Pdok.DB’ – pozycje dokumentów,
 • ‘Przel.DB’ – przelewy,
 • ‘Splat.DB’ – spłaty dokumentów.

Czy artykuł był pomocny?