Różnica inwentarzowa

Przy rozliczeniu rocznym firmy, należy wprowadzić kwoty z inwentaryzacji początkowej i końcowej. Wartość magazynu można wprowadzić na dowolny dzień, co pozwala rozliczyć właścicieli także przy zmianie udziałów. W celu rozliczenia różnicy inwentaryzacyjnej, wskazane jest wprowadzenie stanu początkowego. Jeśli go nie będzie, program może dokonać błędnych rozliczeń lub w ogóle nie uwzględnić wpisów dotyczących wartości magazynu na dany dzień. Rozliczanie odbywa się pomiędzy wartością aktualną w danym miesiącu, a stanem początkowym lub poprzednio rozliczoną wartością magazynu (w kolejności dat).

Rozliczanie różnicy inwentarzowej

Aby prawidłowo rozliczyć taką różnicę, należy z menu Księgowość wybrać opcję Wartość magazynu na dany dzień. Następnie wybieramy ikonkę Dodaj lub klawisz F3, po czym wyświetla nam się okno.

W tabelę wpisujemy datę sporządzenia inwentaryzacji oraz kwotę spisu z natury. Jeżeli wpis dotyczy inwentaryzacji początkowej, to należy zaznaczyć Traktuj jako stan początkowy. Natomiast dla inwentaryzacji końcowej, należy zaznaczyć Rozlicz na PIT-5(L). Różnica inwentarzowa wyliczona przez program, będzie widoczna na wydruku Zbiorcze podsumowanie księgi, dostępnym z pozycji Książka->Drukuj zbiorcze podsumowanie księgi.

Drukuj zbiorcze podsumowanie księgi

Czy artykuł był pomocny?