Rozliczanie firmy

Rozliczanie firmy polega na naliczeniu amortyzacji oraz rozliczeniu podatku VAT. W celu prawidłowego rozliczenia podatku VAT, należy wprowadzić brakujące dane np. kwota do zwrotu na rachunek bankowy. W przypadku gdy firma nie jest płatnikiem podatku VAT, rozliczenie firmy polega na naliczeniu amortyzacji. Opcję tą uruchamiamy z menu Księgowość->Rozliczenia firm, VAT – 7 lub z paska ikon, za pomocą ikony Rozlicz firmę.

Rozliczanie firmy

Na ekranie monitora wyświetli się okno deklaracji Wybór wzoru VAT-7. Do wyboru mamy trzy formularze (nr. 12, nr. 13, nr. 14)  Najnowszy wzór obowiązuje od kwietnia 2013. Po wybraniu na ekranie monitora wyświetli się okno deklaracji VAT-7(K).

 

System pobiera dane do deklaracji VAT-7 z Rejestrów VAT. W przypadku, gdy użytkownik rozpoczyna pracę na programie Ala, a firma istnieje już od pewnego czasu i z poprzedniej deklaracji VAT została kwota do przeniesienia, to kwotę tę można wpisać do deklaracji VAT w poz. 37. Można to zrobić poprzez ustawienie się na tym polu kursorem myszy, wciśnięcie prawego klawisza myszy i wybranie opcji Wymuś. Pole to zostanie podświetlone na czerwono i będzie można wpisać dowolną kwotę. Rozpoczynając komputerowe prowadzenie księgi od miesiąca innego niż styczeń, na zakładce Księga, należy wpisać podsumowania kolumn z ręcznie prowadzonej księgi w miesiącach poprzednich. Miesiąc zamykamy wybierając przycisk <Zamknij styczeń>, dla kolejnych miesięcy będzie to przycisk <Zamknij luty>, <Zamknij marzec>, itd. Po zamknięciu wszystkich miesięcy dotyczących ręcznie prowadzonej Księgi, zostanie udostępnione okno dotyczące deklaracji VAT-7.

Rozliczanie firmy

Po wprowadzeniu danych możemy zamknąć (rozliczyć) miesiąc dla firmy (klikając na ikonę <Zatwierdź> ). Należy pamiętać o tym, że program sam oblicza większość pól deklaracji podatkowych, na podstawie danych z tabel Książki, Rejestry VAT zakupów oraz Rejestry VAT sprzedaży.

W przypadku gdy firma nie dokonała sprzedaży w danym miesiącu, wszystkie zakupy przechodzą do odliczenia w następnym miesiącu.
Po wpisaniu danych, o które prosi program, jeśli użytkownik nie chce zamykać miesiąca, to może nacisnąć przycisk <Zamknij>. Operacja ta spowoduje zapamiętanie wszystkich danych oraz zamknięcie okna. Dla firm prowadzących ewidencję środków trwałych program sprawdzi, przed zamknięciem miesiąca, czy amortyzacja została naliczona. W przypadku nienaliczenia amortyzacji, program naliczy ją automatycznie i wprowadzi zapis dowodu wewnętrznego do Księgi. Wydruk deklaracji VAT-7 możliwy jest dopiero po jej zatwierdzeniu (kliknięciu na ikonę kłódki – <Zatwierdź>).

Czy artykuł był pomocny?