Program kadrowo-płacowy

Aga - kadry i płace

Aga - Kadry i Płace

Aga - program kadrowo-płacowy

 • Prowadzenie kadr
 • Automatyczne naliczanie płac
 • ZUS – składki i przelewy
 • Szybki eksport do programu Płatnik
 • Obsługa e-Deklaracji

Testuj program bezpłatnie przez 60 dni!

Zautomatyzowana obsługa całości obszaru kadrowo-płacowego? Szybka i intuicyjna wysyłka deklaracji, pliku XML oraz pełna obsługa kwestii związanych z ZUS. Zapewnia to program kadrowo-płacowy Aga z linii Streamsoft PCBiznes.

Prowadzenie kadr

Pełna dokumentacja kadrowa w firmie? Z programem kadrowo-płacowym Aga jej prowadzenie jest bardzo przystępne. Z łatwością wprowadzisz i każdorazowo zaktualizujesz pełną historię zatrudnienia pracownika. Poprowadzisz też, przydatny w codziennej pracy w obszarze kadr, rejestr wydrukowanych dokumentów.

Dane pracownika - Program Aga Kadry i Płace
Program Aga - Kadry i Płace - Przelewy do ZUS

Automatyczne naliczanie płac

Płace naliczysz na podstawie wprowadzonej umowy i ewidencji czasu pracy. Szybko i prosto. Wysokości stawek urlopowych, ekwiwalentów, zasiłków chorobowych, macierzyńskich itp. – także dostępne w programie kadrowo-płacowym Aga. Zdecydowanie ułatwia to organizację wypłat dla pracowników.

ZUS - składki i przelewy

Naliczanie wysokości składek za Ubezpieczenie Społeczne, Ubezpieczenie Zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz generowanie danych do przelewu na odpowiednie konta ZUS – to kolejne z możliwości programu kadrowo-płacowego Aga.

Szybki eksport do programu Płatnik

Oczywiście w programie kadrowo-płacowym Aga jest zapewniony! Obsłużysz wszystkie wymagane formularze ZUS, m.in. ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA, ZUS ZUA, ZUS ZZA, umożliwiając wygenerowanie pliku XML z danymi rozliczeniowymi i zgłoszeniowymi do ZUS, które można sprawnie zaimportować do systemu „Płatnik”.

Program Aga - Kadry i Płace

Obsługa e-Deklaracji

Intuicyjne sporządzanie, sprawny wydruk i wysyłka deklaracji do serwisu e-Deklaracje. PIT-11, PIT-4R, PIT-R, PIT-8AR – program kadrowo-płacowy Aga obsługuje je wszystkie. Poza tym jesteś zawsze na bieżąco i możesz czuć się pewnie, gdyż aktualizujemy formularze deklaracji o najnowsze wersje!

  Wypróbuj program Aga - 60 dni bezpłatnie!

  Wypełnij poniższy formularz.


  Wybierz wersję programu

  60 dniowa wersja testowawersja demo
  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:

  adresu e-mailnumeru telefonu

  Dostępne wersje programu

  Kadry i Płace

  dla jednej firmy

   390
   netto

   Kup teraz

   490
   netto

   Kup teraz

   690
   netto

   Kup teraz

   990
   netto

   Kup teraz

   Kadry i Płace

   dla biura rachunkowego

    1190
    netto

    Kup teraz

    1590
    netto

    Kup teraz

    Najczęściej zadawane pytania

    Cena programu kadrowo-płacowego zależy od wybranej wersji i dostępnego w niej zakresu funkcjonalnego. Aga – Kadry i Płace posiada następujące wersje:

    • Aga – Kadry i Płace do 10 pracowników – 390 zł
    • Aga – Kadry i Płace do 20 pracowników – 490 zł
    • Aga – Kadry i Płace do 50 pracowników – 690 zł
    • Aga – Kadry i Płace bez limitu ilości pracowników – 990 zł
    • Aga – Kadry i Płace dla biur rachunkowych do 20 firm – 1.190 zł
    • Aga – Kadry i Płace dla biur rachunkowych bez limitu ilości firm – 1.590 zł

    Zakres funkcjonalny poszczególnych wersji programu Aga – Kady i Płace jest taki sam. Jedyna różnica to ilość obsługiwanych kartotek pracowniczych. Wybierając  program kadrowo-płacowy dla małej firmy, do dyspozycji mamy wersje do 10, 20, 50 i bez limitu ilości pracowników.

    Zakres funkcjonalny poszczególnych wersji programu Aga – Kady i Płace dla biur rachunkowych jest taki sam. Jedyna różnica to ilość obsługiwanych firm. Wybierając  program kadrowo-płacowy dla biura rachunkowego, do dyspozycji mamy wersje do 20 i bez limitu ilości firm.

    Tak, dostęp licencja na program Aga – Kadry i Płace jest dożywotnia. Dodatkowo od dnia zakupu użytkownik ma 12 miesięcy bezpłatnego wsparcia technicznego i aktualizacji do nowszych wersji programu. Po tym okresie, dostęp do kolejnych aktualizacji i wsparcia technicznego jest osobno płatny.

    Tylko aktualna wersja programu kadrowo-płacowego gwarantuje funkcjonowanie zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawno-księgowymi, ponadto umożliwia korzystanie z wszystkich wersji rozwojowych oraz zapewnia telefoniczne i mailowe wsparcie.

    Cena dostępu do aktualizacji zależy od posiadanej wersji programu kadrowo-płacowego.

    • Aga – Kadry i Płace do 10 pracowników – 130 zł
    • Aga – Kadry i Płace do 20 pracowników – 160 zł
    • Aga – Kadry i Płace do 50 pracowników – 230 zł
    • Aga – Kadry i Płace bez limitu ilości pracowników – 330 zł
    • Aga – Kadry i Płace dla biur rachunkowych do 20 firm – 430 zł
    • Aga – Kadry i Płace dla biur rachunkowych bez limitu ilości firm – 530 zł
    • System operacyjny: System Windows w wersji wspieranej aktualnie przez firmę Microsoft, obecnie dowolny Windows 10 w wersji 32-bitowej lub 64-bitowej
    • Procesor: 1 GHz lub szybszy
    • RAM: 1 GB dla wersji 32-bitowej lub 2 GB dla wersji 64-bitowej
    • Miejsce na dysku twardym: 1 GB
    • Ekran: 1366×768(HD), 1920×1080 (Full HD)

    Najnowsze aktualizacje

    Wersja 5.1.133.1

    Data: 30.12.2021

    • Dodano możliwość oznaczenia w danych pracownika zastosowania dodatkowych ulg - PIT-0 dla seniora, PIT-0 dla 4 plus, PIT-0 na powrót, oraz oznaczenia, żeby ulga dla klasy średniej nie była odliczania. Ulgi oznaczane są w obrębie aktualnie ustawionego roku. Ulgi można zaznaczać od 2022 roku. (Opcje -> Kadry -> Strona II -> Dodatkowe ulgi)
    • Dodano możliwość wprowadzenia kwot:
     • Przychodu z roku poprzedniego dla właścicieli rozliczających podatek dochodowy w formie ryczałtu, którzy ustalają podstawę ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie przychodu z poprzedniego roku
     • Przychodu z aktualnego roku narastająco dla właścicieli rozliczających podatek dochodowy w formie ryczałtu, którzy ustalają podstawę ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie przychodu narastająco z aktualnego roku
     • Dochodu z poprzedniego miesiąca do ustalenia podstawy ubezpieczenia zdrowotnego za aktualny miesiąc dla właścicieli rozliczających podatek dochodowy liniowo lub na skali podatkowej. Ustalenie podstawy zdrowotnego dotyczy naliczenia od lutego 2022 roku. Zmieniono sposób wyliczania podstawy ubezpieczenia społecznego dla właścicieli rozliczających podatek liniowo, w 2022 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 4,9% podstawy zdrowotnego. Składka wyliczana za styczeń 2022 dla właściciela rozliczającego podatek liniowy wyliczana jest na zasadach z 2021, czyli 9% podstawy zdrowotnego z 2021 roku.(Opcje -> Właściciele -> Nalicz płace -> Fundusze)
    • Program od stycznia 2022 będzie sprawdzał, czy w danych właściciela został wybrany sposób opodatkowania oraz czy zostały uzupełnione dane przychodu/dochodu do wyliczenia podstawy ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku gdy właściciel nie ma uzupełnionych powyższych danych, program nie pozwoli edytować fundusze właściciela (przy braku sposobu opodatkowania) oraz wygenerować przelewu i dokumentów rozliczeniowych do ZUS (w przypadku braku wyliczonej podstawy ubezpieczenia zdrowotnego).
    • Od list wypłacanych od stycznia 2022 składka na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie odliczana od podatku. Zmieniono wydruki list płac, list zleceń, rachunku do umowy zlecenia, miesięcznego zestawienia wynagrodzeń, rocznej karty wynagrodzeń. Zestawienie danych płacowych użytkownik dopasowuje wg swojego uznania. Składka zdrowotna dla umów o pracę będzie również limitowana hipotetyczną zaliczką na podatek wyliczoną na dzień 31 grudnia 2021 - niskie wynagrodzenia.
    • Dodano rozliczenie ulg dodatkowych "Ulga PIT-0 dla seniora", "Ulga PIT-0 4 Plus", "Ulga PIT-0 na powrót" oraz rozliczenie ulgi dla klasy średniej przy wyliczaniu płac wypłacanych od 1 stycznia 2022. Ulga dla klasy średniej jest możliwa do odliczenia dla pracowników zatrudnionych na umowie o pracę oraz na umowie o pracę nakładczą. Dodatkowe ulgi możliwe są do odliczenia dla pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, umowie o pracę nakładczą oraz na umowie zlecenie. Na zakładce "Podatki, potrącenia" dodano możliwość podglądu wyliczenia płac "Pokaż wyliczenia". Program wydrukuje poszczególne składniki dla wybranego pracownika. Na wydruku jest również sposób wyliczenia ulgi dla klasy średniej. Dla pracowników korzystających z dodatkowych ulg dodano mechanizm obsługi przekroczenia limitu 85528. Po przekroczeniu kwoty brutto program będzie w pozycji "Przekroczenie limitu ulgi PIT-0" sumował Brutto od momentu przekroczenia i na podstawie tej pozycji rozliczał podatek. W przypadku tzw. niskiego wynagrodzenia dodano limitowanie składki zdrowotnej do hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy wyliczany wg zasad na dzień 2021-12-31.
    • Dodano nowe pozycje w oknie wyliczenia płac:
     • Przekroczenie limitu ulgi PIT-0
     • Podatek z PPK
     • Ulga dla KS
    • Dodano nowe stałe płacowe obowiązujące od 2022-01-01. Nowe wartości:
     • Minimalne wynagrodzenie 3 010,00 zł
     • Minimalna stawka godzinowa 19,70 zł
     • Podstawa składki na ubezpieczenie społeczne właścicieli 3 553,20 zł
     • Obniżona podstawa składki na ubezpieczenie społeczne właścicieli 903,00 zł
     • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 5 922,00 zł
     • 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 177 660,00 zł
     • Współczynnik ekwiwalentu 20,92 zł
     • Świadczenie urlopowe 1662,97 zł
     • Współczynnik do Małego ZUS 5.0000
    • Dodano nowy wymiar czasu pracy obowiązujący w 2022 roku.
    • Dodano możliwość wyboru sposobu opodatkowania, która to informacja jest niezbędna do prawidłowego wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.
    • Dodano ustawienia stałych płacowych obowiązujących od 2022 w związku z wprowadzeniem "Polskiego ładu"
     • I Próg podatkowy 120 000,00 zł
     • Kwota wolna od podatku (m-c) 425,00 zł
     • Ub. zdrowotne odliczane od podatku 0%
     • Ub. zdrowotne nie odliczane od podatku 9%
     • Próg naliczania podatku dochodowego dla osób poniżej 26 r.ż 85528,00 zł
     • Próg naliczania ulg dodatkowych 85528,00 zł
     • Progi dla ulgi dla klasy średniej od 5701,00 zł do 11 141,00 zł
     • Roczny próg odliczeń ulgi dla klasy średniej 133 692,00 zł
     • Ub. zdrowotne właściciela podatek liniowy 4,9%
     • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kw. rok pop. 5922 zł
     • Podstawa I Próg ub. zdrowotnego właściciela na ryczałcie (60% przeciętnego wynagrodzenia)
     • Podstawa II Próg ub. zdrowotnego właściciela na ryczałcie (100% przeciętnego wynagrodzenia)
     • Podstawa III Próg ub. zdrowotnego właściciela na ryczałcie (180% przeciętnego wynagrodzenia)

    Wersja 5.1.130.1

    Data: 18.10.2021

    • Zaktualizowano zaświadczenie ZUS Z3
    • Dodano obsługę nowego formularza ZUS Z-3a
    • Dodano przycisk Generuj umożliwiający ponowne wygenerowanie nowych pozycji dla wybranego raportu PPK. Nowa funkcja jest nieaktywna dla korekt składek lub raportów składkowych, dla których istnieją inne raporty za ten sam okres.

     

    Wersja 5.1.129.1

    Data: 17.09.2021

    • Zaktualizowano kwoty wynagrodzenia uczniów. Od 2021-09-01 stawki wynoszą odpowiednio I rok nauki 275,23zł, II rok nauki 330,27zł, III rok nauki 385,32zł.