Dokumenty walutowe

Program Ewa umożliwia emisję dokumentów walutowych w postaci faktur eksportowych. Aby włączyć obsługę faktur eksportowych, należy zaznaczyć opcję Ustawienia-> Dokumenty->Ogólne. Po włączeniu opcji Wystawianie dokumentów walutowych, w przypadku dodawania nowych dokumentów, uaktywnią się nowe pozycje:

  • Sprzedaż- Faktura VAT eksport,
  • Dostawa wewnątrzwspólnotowa,
  • Faktura VAT(walutowa),
  • Wydanie na zewnątrz-eksport,
  • Wydanie na zewnątrz-wewnątrzwspólnotowej,
  • Zakup-Faktura import,
  • Nabycie wewnątrzwspólnotowe.

Emisja dokumentów walutowych w postaci faktur eksportowych

Wystawianie dokumentu walutowego

Przed wystawieniem dokumentu walutowego program zapyta się o walutę, w jakiej ma być wystawiany dokument oraz o kurs. Kurs można wpisać ręcznie lub pobrać z internetu, klikając na ikonę Pobierz kursy walut z NBP. Po kliknięciu na nią, wyświetli się tabela kursów NBP z aktualnego dnia, a dzień, z którego pobierany jest kurs można dowolnie ustawić. Obie te wartości mogą zostać zmienione podczas edycji dokumentu na zakładce Opcje. Podczas edycji pozycji dokumentu walutowego, użytkownik podaje cenę w walucie, która przeliczana jest na cenę w PLN wg podanego kursu. Po zaakceptowaniu dokumentu, użytkownik ma możliwość wydruku dokumentu w dwóch postaciach:

  1. Dokument walutowy z ceną i wartością w walucie.
  2. Faktura VAT wyliczona w PLN.

 

Jeżeli na wydruku dokumentu ma znaleźć się podsumowanie dokumentu i w walucie i w złotówkach, należy w Ustawieniach na zakładce Dokumenty->Ogólne zaznaczyć parametr Obsługuj nowe dokumenty walutowe.

Waluta na wydruku dokumentów

 

Dokument taki będzie wyliczony w całości w walucie i dodatkowo będzie widniało podsumowanie dokumentu w złotówkach. W przypadku, kiedy jest to faktura walutowa, to nie drukujemy faktury VAT wyliczonej w PLN. Drukowana jest tyko faktura w walucie i z przeliczonym na PLN podsumowaniem VAT.

Czy artykuł był pomocny?