Kontrola księgowania

Funkcjonalność Kontrola księgowania została wprowadzona w związku ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów.  Aby korzystać z opcji należy w Ustawieniach, na zakładce Rozrachunki uaktywnić opcję Obsługa Rozrachunków i kasy.

Aktywowanie opcji Obsługa Rozrachunków i Kasy

 

Zaleca się by w Ustawieniach na zakładce Katalogi ustawić Katalog rozrachunków zgodny z katalogiem bazy danych firmy.

 

Po ustawieniu katalogów i kliknięciu <Zamknij> wyświetli się informacja o ponownym uruchomieniu programu. Gdy włączymy program, wyświetli się pytanie czy skopiować dane z poprzedniej lokalizacji rozrachunków – klikamy <Tak>.
W programie Ala okno Kontrola ksiegowania/wyksięgowania wyświetlane jest:

 • automatycznie przy zamykaniu miesiąca – jeżeli w zamykanym miesiącu występują dokumenty do wyksięgowania lub zaksięgowania (użytkownik może wyłączyć automatyczne wywołanie opcji przy zamykaniu miesiąca, odznaczając parametr Pokazuj okno księgowania przy zamykaniu miesiąca w menu Ustawienia->zakładka Rozrachunki),
 • po kliknięciu na ikonę Kontrola księgowania w oknie Księga,
 • po wybraniu w oknie Księga opcji z menu kontekstowego

Wyłączenie automatycznie wywoływanych opcji przy zamykaniu miesiąca

 

Okno Kontrola księgowania/wyksięgowania podzielone jest na trzy zakładki:

 • Dokumenty do wyksięgowania – zawiera listę dokumentów, które należy wyksięgować z kosztów. Są to dokumenty kosztowe wyszukane przez program, które w danym miesiącu są „po terminie” zapłaty i nie są spłacone bądź spłacone częściowo.
  Dokument staje się dokumentem „po terminie”, jeżeli:
  – termin zapłaty jest krótszy niż 60 dni, a w danym miesiącu upływa 30 dni od terminu zapłaty,
  – termin zapłaty jest dłuższy niż 60 dni, a  w danym miesiącu upływa 90 dni od daty zaliczenia w koszty (zaksięgowania).
 • Dokumenty do zaksięgowania – zawiera listę dokumentów, które wcześniej zostały wyksięgowane i w danym miesiącu zostały spłacone w całości lub w części i mogą zostać ponownie zaksięgowane w koszty.
 • Dokumenty wyksięgowane – zawiera listę wszystkich, które aktualnie są wyksięgowane z kosztów i czekają na zapłatę.

Czy artykuł był pomocny?