Ewidencja wyposażenia

Opcja ewidencji wyposażenia pozwala na zapis zakupów niekwalifikujących się do wpisania w ewidencję środków trwałych. Dostępna jest w menu głównym Księgowość, w zakładce Wyposażenie. Na wprowadzenie nowego wyposażenia np. narzędzia lub przyrządu pozwala ikona Dodaj lub klawisz <F3>. W wyświetlonym oknie możemy zapisać m. in. nazwę danego wyposażenia oraz osobę za nią materialnie odpowiedzialną.

Dane wyposażenia

Czy artykuł był pomocny?