Aktualizacja programów po wykupieniu abonamentu

Wszystkie programy znajdujące się w ofercie firmy Streamsoft są stale rozwijane i dostosowywane do zmieniających się przepisów. Istnieje możliwość aktualizacji posiadanych wersji poprzez Internet.

Aby zaktualizować program, należy:

 

1. Wyłączyć go, w przypadku gdy jest uruchomiony.
2. Uruchomić aktualizację poprzez Start -> Programy (lub Wszystkie programy) ->Streamsoft -> wybrany program ->Aktualizacja. Otworzy się okno aktualizacji programu.
3. W oknie aktualizacji zaznaczyć parametry: Pobranie nowej wersji przez Internet oraz Aktualizuj program, a następnie kliknąć na przycisk <Start>.

 

Program połączy się automatycznie ze stroną internetową firmy STREAM soft i poinformuje o numerze najnowszej wersji. Jeśli użytkownik zdecyduje się na pobranie nowej wersji, to należy wcisnąć <Tak> i czekać, aż aktualizacja dobiegnie końca. Pobieranie nowej wersji można w każdej chwili przerwać bez żadnych ujemnych konsekwencji. W przypadku, gdy nie uda się automatyczne nawiązanie połączenia, należy uruchomić przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer) i jeszcze raz uruchomić aktualizację. Możliwe jest również zaktualizowanie plików pomocy i programu odtwarzającego dane z kopii.

 

Użytkownik może również otrzymać od firmy STREAM soft płytę CD z nową wersją programu. Wtedy, należy postąpić podobnie, z tą różnicą, że w oknie Aktualizacja, należy wybrać opcję Pobieranie nowej wersji z CD.

Aktualizacje programów można również przeprowadzić poprzez stronę internetową www.streamsoft.pl. Należy wybrać zakładkę Produkty -> wybrany program (gdzie program jest dowolnym programem Ala, Ewa, Aga) -> Aktualizacja programu -> Pobierz plik aktualizacji programu -> Zapisz. Następnie zamknąć okno przeglądarki, wybrać Start -> Programy (lub Wszystkie programy) -> Streamsoft -> wybrany program -> Aktualizacja i zaznaczyć Pobranie nowej wersji z CD. Następnie wskazać, lokalizację pliku wcześniej pobranego ze strony internetowej (czyli np. „C:/”) i kliknąć na przycisk <OK>.

Wyraz „program” oznacza dowolny z programów – Ala, Ewa, Aga. W przypadku posiadania kilku programów pakietu Streamsoft PCBiznes, aktualizację należy przeprowadzić oddzielnie do każdego z nich.

Czy artykuł był pomocny?