Eksport danych płacowych do programu księgowego Ala

Podczas księgowania do programu Ala należy pamiętać przede wszystkim o tym, aby zostały wygenerowane wszystkie listy na dany miesiąc. Program księguje dane płacowe na podstawie daty wypłaty. Data ta dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie lub o dzieło jest zapamiętywana podczas wydruku listy zleceń (na drukarkę lub na ekran, opcja Płace->Drukuj->Lista zleceń).

Eksport danych płacowych do programu księgowego Ala

 

Podobnie dotyczy to pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, wydruk listy wynagrodzeń. Dodatkowo można poprawić tę datę u każdego pracownika wybierając okno Płace, a następnie ikonę Popraw <F5>, zakładkę Wypłata, pole Data wypłaty. Jeżeli płace są już wygenerowane można je wyeksportować do programu Ala. W tym celu w oknie Płace należy użyć menu podręcznego (pod prawym klawiszem myszki), a następnie wybrać Księgowanie do programu Ala.

Księgowanie płac do programu Ala

 

W oknie edycyjnym poleceń księgowych należy najpierw ustawić wspólny katalog poleceń z programem Ala. Dalej użytkownik zaznacza rodzaje płac oraz określa kolumnę, do której poszczególne kwoty będą zaksięgowane i datę księgowania (czy księgowanie ma się odbyć wg daty listy, czy wg daty wypłaty). Możliwe jest również wysyłanie kwot funduszu pracy właścicieli. Kwoty pobierane są z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonujemy eksportu danych. W poleceniu księgowania możemy również zaznaczyć, aby zostały obniżone składki płatnika wysyłane poleceniem księgowania do programu Ala o składki refinansowane przez budżet państwa i PFRON (w przypadku zatrudnienia osoby z uprawnieniami do tego typu obniżeń). Używając przycisku <Zapisz> program stworzy plik tekstowy w domyślnie ustawionym katalogu poleceń księgowania.

 

Odczyt księgowania w programie Ala wygląda podobnie jak podczas odczytu księgowania dokumentów z programu Ewa. Należy wybrać z menu polecenie Księgowość->Import poleceń księgowania->Odczytaj polecenie księgowania <F3>, a następnie zaksięgować odczytane polecenia używając opcji Zaksięguj polecenia księgowania <F4>.

Czy artykuł był pomocny?