Odtwarzanie z kopii

Aby wykonać odtwarzanie z kopii w programach z serii Streamsoft PCBiznes należy:

  • wejść w menu Windows Start -> Programy/Wszystkie programy -> Streamsoft -> Ala, Ewa, Aga -> Odtwarzanie z kopii i wybrać jedną z trzech opcji, gdzie znajduje się kopia (dyskietka, kopia automatyczna, inna lokalizacja), po czym kliknąć na przycisk <Start>,
  • otworzy się okno z informacją o znalezionych kopiach firm. Należy wówczas kliknąć na przycisk <OK> i w oknie Odtwarzanie z kopii 2.0 dla programu: Ala/Ewa/Aga w polu Znalezione kopie firm wybrać identyfikator firmy założonej w programie, której dane chcemy odtworzyć oraz w polu Data i czas wykonania kopii – datę, z jakiego dnia ma zostać wykonane odtwarzanie,
  • po wybraniu firmy i daty kopii, należy zaznaczyć opcję Tak, chcę odtworzyć kopię tej firmy, a następnie kliknąć na przycisk <Odtwórz>. Po odtworzeniu danych przez program pojawi się komunikat o poprawnym wykonaniu odtwarzania, który należy potwierdzić klikając na przycisk <OK>,
  • całą procedurę odtwarzania z kopii, należy powtórzyć jeszcze raz wybierając w polu Znalezione kopie firm wartość: SYSTEM.

Czy artykuł był pomocny?