Dane właścicieli w programie Ala

Aby wprowadzić dane właścicieli, należy z menu głównego wybrać opcje Inne ->Ustawienia lub ikonę Ustawienia z paska ikon. Następnie wybrać zakładkę Właściciele. Na ekranie wyświetli się spis wszystkich właścicieli rozliczanych w programie.

Dane właścicieli w programie, spis właścicieli rozliczanych w programie

 

Na zakładce po prawej stronie spisu właścicieli znajduje się przycisk <Firmy>. Po naciśnięciu tego przycisku możemy zobaczyć w jakich firmach i w jakiej wysokości wybrana osoba ma udziały. Kolejny przycisk <Inne Dochody> służy do wpisania właścicielowi pozostałych źródeł dochodów. Może to być najem lub firma nie prowadzona za pomocą programu. Opcja <CEIDG-1> pozwala na wygenerowanie i wydrukowanie tego druku dla wybranego właściciela. Aby dodać nowego właściciela, należy nacisnąć klawisz <F3> (lub ikonę dodawania) i wprowadzić niezbędne informacje.

Dodanie nowego właściciela

Dane właściciela - Ustawienia

Podatnikowi można zaznaczyć w jaki sposób będzie rozliczał się w danym roku podatkowym z podatku dochodowego.

Odjąć kwotę wolną od podatku na PIT-5

– Pole opcji należy zaznaczyć osobie mogącej odliczyć sobie kwotę wolną od podatku.

Odliczenia od ryczałtu ewidencjonowanego rozliczać narastająco

– opcja dostępna dla właściciela, który rozlicza się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Daje możliwość określenia, czy odliczenia od ryczałtu mają być rozliczane narastająco. Pozwala to naliczyć wartość podatku bez różnic wykazanych w podsumowaniu rocznym. Na przykład, jeśli w grudniu nie będzie przychodu ani odliczeń, to wartość podatku naliczonego za poprzednie 11 miesięcy będzie taka sama jak rozliczona na PIT-28.

Weź właściciela na VAT-7

– Opcja pozwala wskazać dane jednego z właścicieli, którego dane mają zostać umieszczone na deklaracji VAT-7. Jeżeli ustawienie to nie będzie zaznaczone u żadnego z właścicieli, wówczas program pobierze do deklaracji dane pierwszego z właścicieli.

Weź właściciela na VAT-7

– Opcja pozwala wskazać dane jednego z właścicieli, którego dane mają zostać umieszczone na deklaracji VAT-7. Jeżeli ustawienie to nie będzie zaznaczone u żadnego z właścicieli, wówczas program pobierze do deklaracji dane pierwszego z właścicieli.

Podatek dochodowy rozliczaj kwartalnie

– Funkcja powoduje, że przychód, dochód, koszty będą naliczać się co miesiąc, ale zaliczka na podatek dochodowy będzie występowała tylko w końcowym miesiącu kwartału.

Jeżeli podatek dochodowy ma być płacony z konta właściciela nie trzeba wypełniać pól: Właściciel konta i Adres właściciela. W przypadku, gdy podatek dochodowy ma być płacony z innego konta (np. konta firmy), należy wpisać odpowiedniego właściciela konta wraz z jego adresem. Po wpisaniu danych osobowych, adresu i Urzędu Skarbowego, dane należy zapisać naciskając przycisk <Zapisz>.

Wpisanie właściciela konta wraz z jego adresem

Aby poprawić dane właściciela, należy oznaczyć kursorem konkretnego właściciela i nacisnąć klawisz <F5> lub ikonę Popraw. Do usunięcia danych właściciela ze spisu służy klawisz <F8> lub ikona Usuń.

Czy artykuł był pomocny?