Postępowanie w przypadku awarii

W przypadku gdy na skutek zdarzeń niezależnych (awaria dysku, wirusy, itp.) powstanie uszkodzenie danych, należy niezwłocznie włączyć opcję indeksowanie danych, wybierając opcję Inne (na pasku menu)->Indeksowanie.

Włączenie opcji indeksowania danych

Po wybraniu podanej opcji, program poprosi o potwierdzenie decyzji indeksowania, po czym wyświetli się okno obszarów, w których użytkownik może dokonać operacji.

Okno obszarów operacji

Czy artykuł był pomocny?