Opis plików z danymi księgowymi

W katalogu programu znajduje się katalog DANE (Komputer->Dysk C->ProgramData->StreamSoft->Ala->DANE). W nim znajdują się wszystkie zapisane informacje. Katalog ten dzieli się na podkatalogi o nazwie takiej samej jak identyfikator firmy. Dane konkretnej firmy znajdują się w podkatalogu o nazwie identycznej z identyfikatorem firmy. W katalogach poszczególnych firm zakładane są podkatalogi dotyczące kolejnych lat działalności.
W katalogu roku znajdują się następujące dane:

  • plik Ksiega.db – dane książki przychodów i rozchodów,
  • plik Rejvat.db – dane rejestru VAT,
  • plik Przepoj.db – dane ewidencji przebiegu pojazdu,
  • plik Koszeks.db – dane kosztów eksploatacji pojazdu,
  • plik SrTrwal.db  – dane środków trwałych,

Czy artykuł był pomocny?