Co nowego w programach


Informacje o aktualnych wersjach Streamsoft PCBiznes

Wersja 5.1.89.2

 • Dodano naliczanie składek ZUS dla właścicieli prowadzących działalność gospodarczą korzystających z „ulgi na start”. W danych właściciela należy wpisać kod ubezpieczenia 0540 – jest to kod ubezpieczenie ZUS przeznaczony dla przedsiębiorców korzystających z „ulgi na start” przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Przy naliczaniu płac dla właściciela program nie będzie naliczał składek na ubezpieczenie społeczne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne pozostanie bez zmian. Dodatkowo, jeżeli w dany właściciela zostanie wpisana data rozpoczęcia działalności gospodarczej, to po upływie pełnych 6 miesięcy program będzie informował o konieczności zmiany kodu ubezpieczenie na 0570 – kod dla przedsiębiorców korzystających z obniżonej podstawy składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Zaktualizowano wysokość wynagrodzenia dla uczniów. Od 2018-06-01 wysokość wynagrodzenia będzie wynosić: 184,91 zł za pierwszy rok nauki, 231,14 zł za drugi rok nauki, 277,37 zł za trzeci rok nauki.
 • Dodano nową wersję deklaracji PIT-4R w wersji 7 za 2018 rok

Wersja 5.1.90.1

 • Umożliwiono grupową wysyłkę plików JPK.
  Na zakładce „Ustawienia -> Jednolity plik kontrolny” użytkownik może zaznaczyć opcję grupowej wysyłki plików JPK. Przy zamykaniu miesiąca program zapyta czy wygenerować plik JPK – jeżeli użytkownik włączył opcję automatycznego generowania plików JPK przy zamknięciu miesiąca., lub użytkownik w oknie zamykania miesiąca będzie mógł ręcznie wywołać przygotowanie pliku JPK do wysyłki. Następnie, w oknie Grupowej wysyłki pliku JPK, użytkownik będzie mógł zaznaczyć, które pliki chce wysyłać. Przy wysyłce program może zapamiętać kod PIN dla wszystkich wysyłanych plików („Ustawienia->Jednolity plik kontrolny-> Przy grupowej wysyłce JPK używaj wewnętrznej obsługi podpisu) lub wprowadzać PIN dla każdego pliku osobno. Po wysyłce użytkownik ma możliwość pobrania UPO dla każdej deklaracji o statusie „Pobierz UPO”. Administrator może przydzielić uprawnienia do przeglądania oraz do wysyłki grupowej plików JPK. Zestawienie statusu rozliczenia firm będzie uwzględniało grupową wysyłkę plików JPK.

Wersja 5.1.89.1

 • Wprowadzono możliwość rejestracji udostępnień danych wrażliwych kontrahentów. Użytkownik może wpisać komu, kiedy, czyje i jakie dane zostały udostępnione. Dodano również możliwość nadawania praw użytkownikom na przeglądanie i modyfikację opisanego rejestru. ( Opcje -> Rejestr udostępnień danych osobowych )
 • Wprowadzono możliwość rejestracji sposobu pozyskania danych kontrahenta. Użytkownik może w danych kontrahenta zaznaczyć kiedy i przy pomocy jakiego formularza uzyskano jego dane. ( Opcje -> Kontrahenci -> Edycja -> Źródło pozyskania danych wrażliwych)
 • Wprowadzono możliwość anonimizacji danych osobowych kontrahentów oraz użytkowników. Na anonimizację danych osobowych możliwe jest nadanie uprawnień. Dane zostają zakodowane bez możliwości ich odzyskania. (Opcje -> RODO – > Anonimizacja danych osobowych).
 • Wprowadzono rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Użytkownikom można nadać prawa na podgląd, dodawanie i edycje rejestru. Modyfikacja i podgląd danych w rejestrze czynności przetwarzania danych jest zapisywana do rejestru operacji. (Opcje -> RODO -> Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych)
 • Wprowadzono możliwość prowadzenia rejestru upoważnień przetwarzania danych osobowych. Użytkownikom można nadać prawa na podgląd, dodawanie i edycje rejestru. Modyfikacja i podgląd danych w rejestrze upoważnień przetwarzania danych jest zapisywana do rejestru operacji (Opcje -> RODO -> Rejestr upoważnień przetwarzania danych osobowych)
 • Dodano możliwość prowadzenia rejestru naruszeń przetwarzania danych osobowych. Użytkownikom można nadać prawa na podgląd, dodawanie i edycje rejestru. Modyfikacja i podgląd danych w rejestrze naruszeń przetwarzania danych jest zapisywana do rejestru operacji (Opcje – RODO – Rejestr naruszeń przetwarzania danych osobowych)
 • Jeżeli użytkownik odznaczy znacznik „Pobieraj nazwę wydruku dokumentu jako nazwa dokumentu” do pliku JPK VAT oraz JPK FA program, dla dokumentów sprzedaży, będzie pobierał nazwę skróconą dokumentu zamiast nazwy wydruku (Ustawienia -> JPK -> Pobieraj nazwę wydruku dokumentu jako nazwa dokumentu)