Co nowego w programach


Informacje o aktualnych wersjach Streamsoft PCBiznes

Wersja 5.1.106.3

  • Umożliwiono grupową edycję danych PPK.

Wersja 5.1.106.1

  • Zmieniono ustawienia podatkowe obowiązujące od 1 października 2019. Procent podatku dla pierwszego progu wynosi 17,75%, kwota wolna od podatku wynosi 548,30 zł. Program nowe wartości będzie pobierał do rozliczenia właściciela od września 2019 roku.

Wersja 5.1.107.1

  • Dodano możliwość oznaczenia na kartotece, że podlega MPP. (Opcje – Kartoteki – Edycja – Cechy, Uwagi – Podlega mechanizmowi podzielonej płatności). Jeżeli na dokumencie będą pozycje oznaczone jako podlegające MPP, to na wydruku program będzie drukował informację, które to pozycje oraz ich wartość brutto oraz VAT.
  • Program będzie ostrzegał, jeżeli w trakcie zatwierdzania dokumentu użytkownik nie wybierze sposobu płatności „Split payment”, a wartość z pozycji podlegających MPP będzie przekraczać 15000 zł.
  • Program będzie ostrzegał, jeżeli użytkownik wybierze stawkę odwrotnego obciążenia na dokumencie wystawionym po 1 listopada 2019.