Co nowego w programach


Informacje o aktualnych wersjach Streamsoft PCBiznes

Wersja 5.1.110.1

  • Dodano obsługę “Małego ZUS Plus”. Dla właściciela z kodem ubezpieczenia 0590 lub 0592 użytkownik może wprowadzić z datą 2020-02-01 ustawienia do naliczania podstawy ubezpieczenia społecznego. Po wprowadzeniu przychodu, dochodu oraz liczby przepracowanych dni za rok poprzedni, program wyliczy podstawę ubezpieczenia społecznego. Przy wyliczaniu składek ZUS za poszczególne miesiące, program będzie brał pod uwagę “Datę od” oraz “Datę do” ustawień oraz czy zatwierdzono. Podstawa nie może być mniejsza niż 30% minimalnego wynagrodzenia oraz większa od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Program przy pierwszym uruchomieniu programu zreorganizuje bazę danych oraz uzupełni tabelę z danymi właściciela potrzebnymi do wyliczenia podstawy. (Właściciele – Popraw dane płacowe – Fundusze – Podstawa ubezpieczenia społecznego wyliczanego od przychodu)

Wersja 5.1.109.2

  • Umożliwiono rozliczenie właściciela deklaracją PIT-28 (22) za 2019 rok oraz wysyłkę deklaracji do serwisu e-Deklaracje (Księgowość – Rozliczenie właścicieli aktualnej firmy, PIT – PIT-28)
  • Zaktualizowano podstawę ubezpieczenia zdrowotnego dla właściciela. Od 1 stycznia 2020 podstawa wynosi 4026,01zł, miesięczna składka 362,34 zł.
  • Dla właściciela, który wylicza składkę społeczną Mały Zus, zostało dodano zabezpieczenie, że w przypadku braku ustawienia na 2020 roku, nie wejdzie w rozliczenie miesiąca. ( Ustawienia – Właściciele – Popraw – Ustawienia dodatkowe)

Wersja 5.1.109.1

  • NIP NA PARAGONIE – Dodano obsługę NOVITUS XML oraz ELZAB (elzabdr.dll). Przy wyborze drukarki Posnet(DLL) oraz zaznaczeniu opcji “Drukuj NIP na paragonie” użytkownik zostanie poinformowany o konieczności zaktualizowania sterownika.(Opcje – Ustawienia – Drukarki fiskalne)