Co nowego w programach

Informacje o aktualnych wersjach Streamsoft PCBiznes

Wersja 5.1.149.1

Data: 8.05.2023

  • W oknie rozliczenia płac właściciela w miesiącu kwietniu dodano roczne rozliczenie składki zdrowotnej.
  • Zaktualizowano schemat dokumentów wysyłanych do Płatnika do wersji Kedu 5.5. Na deklaracji DRA i RCA dodano część rocznego rozliczenia składki zdrowotnej właściciela.

Wersja 5.1.149.1

Data: 2.05.2023

  • Dodano okno umożliwiające uzupełnianie zapłaconej składki zdrowotnej w danym roku składkowym. Podczas pierwszego uruchomienia okna, wartości składki zapłaconej są wypełniane wartościami należnej składki.
  • Dodano generowanie części ” XII. Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne” do DRA obowiązującego od kwietnia 2023 r.
  • W oknie składek ZUS przy rozliczaniu miesiąca właściciela dodano wywołanie zestawienia wyliczenia składek zdrowotnych dla aktualnego właściciela. Na zestawieniu został określony „rok składkowy” i będzie ono generowane w obrębie tego roku. Dla właściciela będącego na ryczałcie zestawienie będzie generowane dla miesięcy styczeń – grudzień. Dla pozostałego rodzaju opodatkowania zestawienie będzie generowane dla miesięcy luty-styczeń.
  • W oknie rozliczenia składek ZUS dodano zakładkę z rocznym rozliczeniem składki zdrowotnej. Zakładka widoczna jest przy rozliczaniu kwietnia, zaczynając od kwietnia 2023. Rodzaj opodatkowania na rozliczeniu rocznym zależy od rodzaju opodatkowania, który obowiązywał w roku składkowym, który jest rozliczany, a nie aktualna forma opodatkowania. Na rozliczeniu rocznym program wyliczy podstawę roczną, składkę roczną oraz po pobraniu danych opłaconych składek zdrowotnych w ciągu roku, program wyliczy dopłatę lub należny zwrot. Dla rocznej podstawy, a więc również dla składki zdrowotnej, również obowiązuje minimalna podstawa składki rocznej (składka roczna)
  • Na wydruku zestawienia dodano roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Rozliczenie będzie drukowane, jeżeli zostało zatwierdzone.
  • Przy drukowaniu zestawienia za miesiąc kwiecień dodano możliwość wydrukowania rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Rozliczenie będzie drukowane, jeżeli użytkownik zaznaczy opcję „Drukuj roczne rozliczenie składki zdrowotnej” oraz zostanie ono zatwierdzone w oknie ZUS.

Wersja 5.1.146.2

Data: 24.02.2023

  • Dla faktur VAT OSS zaktualizowano stawki VAT dla kraju Luksemburg. Obniżenie stawek VAT będzie obowiązywało do 31 grudnia 2023. aktualnie obowiązującymi składkami są – 16% stawka podstawowa, 13% stawka obniżona oraz 7% stawka obniżona.