Co nowego w programach


Informacje o aktualnych wersjach Streamsoft PCBiznes

Wersja 5.1.85.1

 • Zaktualizowano dane płacowe obowiązujące od 1 stycznia 2018:
  • Wynagrodzenie minimalne – 2.100 zł
  • Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia – 13,70 zł
  • średnie miesięczne wynagrodzenie – 4443zł
  • 30-krotna średnia krajowa wynosi 133290 zł
  • Podstawy ubezpieczenia społecznego właścicieli: obniżona 630 zł, normalna: 2665,80 zł
  • Współczynnik ekwiwalentu – 20,92 zł
 • Zmieniono sposób generowania przelewów do ZUS. W danych właściciela użytkownik może wpisać numer Indywidualnego konta składkowego, który został nadany przez ZUS dla właściciela, a w ustawieniach firmy użytkownik może wpisać numer Indywidualnego konta składkowego nadanego przez ZUS do rozliczenia pracowników. W oknie edycji przelewu użytkownik wybiera czy generuje przelew za właściciela wraz z danymi pracowników, czy generuje przelew tylko za pracowników.
 • Ustawiono wymiar czasu pracy obowiązujący w 2018 roku.

Wersja 5.1.86.1

 • Dodano możliwość wysyłki pliku JPK podpisanego Profilem Zaufanym.
  (Księgowość -> Jednolity plik kontrolny -> Wyślij)
 • Dodano stawkę VAT umożliwiającą wprowadzenie w rejestrze „Faktur VAT” oraz „Zakupie środków trwałych” zakup odwrotnie opodatkowany. Podatek VAT naliczony oraz podatek VAT należny z pozycji odwrotnie opodatkowanej zostanie wyliczony zgodnie z domyślną stawką wybraną przez użytkownika (Ustawienia -> Edycja -> Domyślna stawka VAT dla zakupu o.o).

Wersja 5.1.84.1

 • Dodano możliwość ustawienia kolejności kolumn w podsumowaniu VAT na wydrukach dokumentów. Opcja dostępna w oknie: Ustawienia -> Wydruku -> Dokumenty -> Inne, gdzie można zaznaczyć checkbox „Dla dokumentów wystawionych od brutto drukuj podsumowanie VAT jak na dokumentach liczonych od netto”.