Co nowego w programach

Informacje o aktualnych wersjach Streamsoft PCBiznes

Wersja 5.1.125.2

Data: 24.05.2021

  • Zaktualizowano składki wynagrodzenia uczniów. Od 2021-06-01 wynoszą I rok nauki 284,08 zł, II rok nauki 340,89 zł, III rok nauki 397,71 zł. („Ustawienia – Płace – Ustawienia od dnia 2021-06-01”)
  • W pliku eksportu do programu Płatnik dla dokumentów zgłoszeniowych pracowników ZUS ZUA oraz ZUSU ZZA dodano Kod zawodu zgodnie ze zmianami w formularzach ZUS ZUA i ZUS ZZA. Przy dodawaniu do bazy nowej kartoteki pracownika lub przepisywaniu do nowej kartoteki program będzie informował, jeżeli użytkownik nie wybierze kodu zawodu. („Opcje – Eksport do Płatnika – Dodaj (F3) – Dokumenty zgłoszeniowe”)
  • W eksportowanym pliku dodano kwotę składek PPK finansowaną przez Płatnika. („Opcje – Eksport do „Płatnika” – Dodaj (F3) – Dokumenty rozliczeniowe pracowników – ZUS RCA”)
  • Dodano obsługę nowej wersji schematu xml dla dokumentów ZUS RCA2 i ZUS DRA2 w wersji 5.3, dodano kwotę dochodu za poprzedni rok, na podstawie którego wyliczana jest składka „Mały ZUS Plus”. („Opcje – Eksport do Płatnika – Dodaj (F3) – Dokumenty rozliczeniowe właścicieli”)
  • Do pliku eksportu dbf (Excel) dodano składkę PPK pracownika oraz składkę PPK pracodawcy. („Płace – Wydruk listy płac – Wersja dbf (Excel)”)

Wersja 5.1.126.1

Data: 14.06.2021

  • Dodano możliwość jednoczesnego zapisu dokumentu do KPiR oraz Rejestru VAT przy zaznaczonej opcji „Wyksięgowanie/ponowne zaksięgowanie kosztów” („Księgowość – Księga przychodów i rozchodów – Dodaj (F3)”)

Wersja 5.1.126.1

Data: 2.06.2021

  • Dodano możliwość eksportu do pliku POLEC faktur fiskalnych. („Opcje – Dokumenty – Dokumenty – Dokument – Księgowanie – Księgowanie do Ala”)