Co nowego w programach


Informacje o aktualnych wersjach Streamsoft PCBiznes

Wersja 5.1.95.4

  • Zaktualizowano wysokość wynagrodzenia dla uczniów. Aktualna wysokość wynagrodzenia dla uczniów wynoszą:
    • I rok 183,21zł,
    • II rok 229,01 zł,
    • III rok 274,81zł.

Wersja 5.1.96.1

  • W oknie Ustawienia -> Edycja, dodano opcję „Pamiętaj rodzaj ostatniego dokumentu”. Umożliwia ona zapamiętanie rodzaj ostatniego dokumentu wprowadzanego do Rejestru VAT i podpowiada go przy wprowadzaniu kolejnych dokumentów.
  • Na wydrukach dotyczących Środków Trwałych i Wyposażenia, program będzie podpowiadał właściciela firmy jako osobę odpowiedzialną materialnie.

Wersja 5.1.95.1

  • W ustawieniach księgowania dodano możliwość oznaczenia dokumentu jako księgowanego do 8 stawki ryczałtu.