Co nowego w programach

Informacje o aktualnych wersjach Streamsoft PCBiznes

Wersja 5.1.157.5

Data: 22.01.2024

  • Zaktualizowano wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2023, wartość ta jest podstawą ubezpieczenia zdrowotnego dla właściciela rozliczającego się ryczałtem. Dla właściciela rozliczającego podatek na ryczałcie w 2024 podstawa ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenie zdrowotnego będzie wynosić: – dla przychodu poniżej 60 000 zł – podstawa będzie wynosić 4660,71 zł, składka zdrowotna 419,46 zł – dla przychodu pomiędzy 60 000 zł a 300 000 zł – podstawa będzie wynosić 7767,85 zł, składka zdrowotna 699,11 zł – dla przychody powyżej 300 000 zł – podstawa będzie wynosić 13982,13 zł, składka zdrowotna 1258,39 zł. Dodano ustawienia płacowe od 2024-02-01, do wyliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne właścicieli rozliczającego podatek liniowo i na skali podatkowej.

Wersja 5.1.160.1

Data: 8.04.2024

  • Dodano rejestr informacji wysyłanych do Firmino.pl. Opcja dostępna jest w firmach, które mają aktywną integrację z Firmino.pl lub jeżeli zaznaczona zostanie opcja „Ustawienia – Inne – Pokazuj rejestr wysyłki do Firmino.pl dla firm bez integracji”.
  • Zaktualizowano zestawienie, które będzie się wyświetlać za miesiące od października 2020 r. W nowym zestawieniu usunięto datę wygenerowania i status pliku JPK-VAT, datę wygenerowania i status deklaracji VAT-27 oraz datę wygenerowania i status deklaracji VAT-7. Do zestawienia dodano datę wygenerowania i status pliku JPK V-7 oraz datę wysyłki do Firmino, jeśli któraś z firm ma integrację z Firmino.
  • Do zestawienia właściciela dodano datę wysyłki informacji o zamknięciu/otwarciu miesiąca do Firmino.pl

Wersja 5.1.159.4

Data: 28.03.2024

  • W oknie grupowej edycji danych kartoteki dodano możliwość oznaczenia znacznika „Drukuj prefix przy drukowaniu dokumentu fiskalnego”.