Co nowego w programach


Informacje o aktualnych wersjach Streamsoft PCBiznes

Wersja 5.1.115.1

  • Jeżeli przy zamykaniu miesiąca pracownik nie będzie zatrudniony oraz nie będzie miał naliczonej płacy w danym miesiącu, to program nie będzie dodawał rekordu do sumy ewidencji obecności oraz płac. ( Opcje – Płace – Zamknij miesiąc)

Wersja 5.1.115.1

  • Udostępniono nową wersję deklaracji VAT-UE wersja 5 (Deklaracje – VAT-UE)

Wersja 5.1.115.1

  • (Opcje – Jednolity plik kontrolny – JPK_FARR1) Dodano możliwość wygenerowania pliku JPK_FARR1. Do pliku JPK_FARR powinny wchodzić dokumenty, które zostały przesłane do dostawcy drogą elektroniczną podpisane podpisem kwalifikowanym dostawcy produktów oraz wystawcy. Dlatego do pliku pobierane będą dokumenty za wybrany okres, które mają uzupełniony numer seryjny podpisu w danych kontrahenta oraz danych wystawiającego fakturę. Dane podpisu kwalifikowanego dla kontrahenta można uzupełnić “Opcje – Kontrahenci – Edytuj – Umowa – Podpis”. Dane podpisu operatora można uzupełnić w “Ustawienia – Użytkownicy – Edytuj dane użytkownika – Podpis”.
    Przy wystawianiu korekt do faktury RR użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie powodu korekty, ponieważ jest ona wymagana w schemacie pliku. Dla każdej kartoteki należy również uzupełnić “Oznaczenie (opis) klasy lub jakości tego produktu”. Należy do tego wykorzystać jedną z cech dodatkowych. Wartość ta zostaje przeniesiona na pozycje dokumentu. Jeżeli przy generowani u pliku na pozycji dokumentu nie będzie przypisany opis lub klasa jakości, to program pobierze wartość z kartoteki. Jeżeli nie będzie jej również w kartotece, plik JPK nie zostanie wygenerowany.