Co nowego w programach

Informacje o aktualnych wersjach Streamsoft PCBiznes

Wersja 5.1.145.1

Data: 29.12.2022

 • Dla pracowników na umowie zlecenie oraz na umowie o dzieło dodano możliwość odliczenia kwoty wolnej przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. W oknie edycji płac dodano pola „Podatek należny” oraz „Kwota wolna od podatku (m-c)”. Nowe pola są widoczne jeżeli płace ustawione są na rok co najmniej 2023 lub data wypłaty jest większa lub równa 2023. W oknie edycji płac zmieniono ustawienie pól. Nowe składniki zostały dodane na liście zleceń oraz na zestawieniu płacowym. Kwota wolna jest naliczana wg wartości wybranej w ustawieniach podatkowych od 2023 roku. (Opcje -> Płace -> Popraw -> Umowa zlecenie -> Zaliczka na podatek)
 • Dla pracowników na umowie o pracę, pracę nakładczą, na umowie zleceniu oraz umowie o dzieło dodano możliwość wyliczenia płac zgodnie z oświadczeniem o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy od list płac wypłacanych od stycznia 2023. Warunkiem niepobierania zaliczki jest limit dochodów, który w 2023 wynosi 30 000 zł (w przypadku preferencyjnego rozliczenia podatku – 60 000 zł). W przypadku, gdy łączny dochód pracownika wypłacony ze wszystkich umów przekroczy limit, program będzie wyliczał zaliczkę na podatek dochodowy od nadwyżki ponad limit, bez uwzględnienia miesięcznej kwoty wolnej (o ile na kartotece pracownika była oznaczona opcja jej odliczania). (Opcje -> Płace -> Popraw)
 • Dodano ustawienia ilości dni na rok 2023. (Inne -> Ustawienia -> Dni -> Ilość dni do przepracowania)
 • Zaktualizowano ustawienia płacowe obowiązujące od 1 stycznia 2023:
  • Minimalne wynagrodzenie 3490 zł;
  • Minimalna stawka godzinowa 22,80 zł;
  • Współczynnik ekwiwalentu 20,83zł;
  • Podstawa ubezpieczenia społecznego właściciela 4161 zł;
  • Obniżona podstawa ubezpieczenia społecznego dla właściciela 1047 zł;
  • Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie 6935 zł;
  • 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 208050 zł;
  • Limit odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej właściciela rozliczającego się podatkiem liniowym 10200 zł.
 • Zaktualizowano opis kodu tytułu ubezpieczenia – 0543 – wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej. (Opcje -> Kadry -> Popraw -> Strona IV -> Kod tytułu ubezpieczenia)
 • Dodano nowe symbole do oznaczenia pracy zdalnej „PZD – Praca zdalna” oraz „OPZD – Okolicznościowa praca zdalna”. Oba symbole traktowane są tak jak dla symboli obecny w pracy. Program po wprowadzeniu w ewidencję nalicza godziny pracy. (Opcje -> Płace -> Ewidencja obecności -> symbole)

Wersja 5.1.145.2

Data: 16.01.2023

 • Dodano możliwość wygenerowania rozliczenia rocznego PIT-28 w wersji 25 za 2022 właściciela na ryczałcie. (Księgowość -> Rozliczenie właściciela aktualnej firmy, PIT – PIT-28)
 • Dla danych od 2022r. zwiększono szerokość kolumn na zestawieniu. Dla firmy, która jest spółką zmieniono orientację strony na poziomą. (Zestawienia -> Zbiorcze podsumowanie ryczałtu)
 • Dodano możliwość importu dokumentów z rejestru VAT sprzedaż i rejestru VAT zakup dla firmy, która ma zaznaczoną opcję prowadzenia ryczałtu oraz KPIR w 2022r. Opcja dostępna również od strony rejestrów VAT. Dodano możliwość zaksięgowania do KPIR amortyzacji z „Księgowość – Środki trwałe – Nalicz i zaksięguj amortyzację” (Opcje – Księga przychodów i rozchodów -> Dodaj wpisy z rejestru VAT)

Wersja 5.1.139.2

Data: 25.07.2022

 • Na zakładce „Inne” okna edycji danych firmy dodano w sekcji „Do JPK-Fa pobieraj” nowe ustawienia dla JPK_FA (Inne -> Ustawienia -> Dane firmy -> Popraw dane firmy)
 • Dodano obsługę nowego schematu JPK FA(4)