Co nowego w programach


Informacje o aktualnych wersjach Streamsoft PCBiznes

Wersja 5.1.111.1

  • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia dla uczniów. Od 2020-03-01 będą wynosić I rok- 259,93 zł, II rok- 311,91 zł, III rok- 363,90 zł (Ustawienia – Płace – Ustawienia od 2020-03-01)

Wersja 5.1.111.3

  • Umożliwiono rozliczenie deklaracją PIT-36L(16).

Wersja 5.1.111.1

  • W przypadku wybrania dokumentu PARN lub PARB program sprawdza, czy do paragonu został wpisany NIP nabywcy – jeśli nie to pojawi się komunikat: “Od roku 2020 do wystawienia faktury VAT wymagany jest na paragonie NIP nabywcy.”.
  • W przypadku wybrania dokumentu PARN lub PARB program sprawdza, czy wartość brutto dokumentu przekracza kwotę 450 zł – jeśli nie to komunikat: “Paragon spełnia wymagania faktury uproszczonej, gdyż jego kwota nie przekracza 450 zł. Czy na pewno chcesz wystawić standardową fakturę VAT? ( Dokumenty – menu Dokument – Uzupełnij dokument)
  • Dodano opcję wydruku dla “Odbiorcy” lub “Płatnika”. (Menu Zestawienia – Zestawienie sprzedaży wg pozycji dokumentów)
  • Umożliwiono pobieranie UPO z pozycji dokumentu JPK. Prawym klawiszem myszki należy otworzyć menu kontekstowe i uruchomić funkcję POBIERZ UPO. ( Opcje – Jednolity plik kontrolny (JPK) – panel Pozycje)