Co nowego w programach


Informacje o aktualnych wersjach Streamsoft PCBiznes

Wersja 5.1.100.1

  • Zmieniono sposób wyliczania podatku, jeżeli pracownik przekroczy próg podatku w danym miesiącu, to podatek zostanie wyliczony proporcjonalnie do wynagrodzenia wg stawek 18% i 32%
  • Dodano możliwość wprowadzenia schematu godzin pracy dla pracownika. Schemat można też uzupełnić grupowo dla wszystkich lub dla zaznaczonych (Opcje -> Kadry -> Uzupełnij schemat godzin pracy). Jeżeli w słowniku schematów godzin pracy (Słowniki -> Schemat godzin pracy) użytkownik zaznaczy, że schemat jest domyślny, to przy dodawaniu nowego pracownika, program przypisze schemat do pracownika. Przy wprowadzaniu ewidencji godzin pracy program wpisze domyślnie godziny pracy, które użytkownik będzie mógł edytować. Dane te będą drukowane na miesięcznej ewidencji obecności (Opcje -> Kadry -> Drukuj -> Miesięczna ewidencja obecności -> Drukuj godziny od-do).
  • Zaktualizowano druk wypowiedzenia warunków umowy o pracę.
  • Zaktualizowano druk rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
  • Zaktualizowano druk kwestionariusza osobowego dla pracownika
  • W oknie „Ustawienia -> Ewidencja” dodano opcję „Nie licz nadgodzin dla umowy zlecenia
  • W oknie „Opcje -> Kadry -> Drukuj – > Świadectwo pracy” dodano opcję „Wydrukuj informacje o przechowywaniu dok. prac.„. Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję, to do świadectwa pracy zostanie dołączona informacja o przechowywaniu danych pracowniczych

Wersja 5.1.100.1

  • Zmieniono sposób wyświetlania i zapisywania plików JPK. Filtrowanie plików będzie po dacie wygenerowania pliku, a nie dacie, za który generowany był plik JPK.

Wersja 5.1.95.1

  • W ustawieniach księgowania dodano możliwość oznaczenia dokumentu jako księgowanego do 8 stawki ryczałtu.