Co nowego w programach


Informacje o aktualnych wersjach Streamsoft PCBiznes

Wersja 5.1.91.1

  • Na wydrukach listy płac oraz listy zleceń dodano możliwość wyłączenia drukowania numeru PESEL pracownika (Opcje -> Płace – > Drukuj)
  • Dodano wydruk klauzuli informacyjnej przetwarzania danych osobowych pracownika (Kadry -> Drukuj -> Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych)
  • Dodano możliwość wyboru funkcji skrótu podpisu (Ustawienia -> Certyfikaty -> Sposób kodowania)

Wersja 5.1.92.2

  • Wprowadzono nowe wersje wydruków deklaracji VAT-9M (wersja 8) i VAT-8 (wersja 9)

Wersja 5.1.92.1

  • Wprowadzono możliwość wygenerowania pliku JPK magazyn (JPK_MAG)
  • Umożliwiono wystawianie pozycji na dokumencie dostaw wewnątrzwspólnotowych z dowolną stawką VAT. Domyślnie w programie zaznaczona jest opcja wymuszenia stawki 0%, jeżeli użytkownik odznaczy opcję, program pozwoli wystawić pozycję z dowolną stawką VAT. (Ustawienia -> Dokumenty -> Opcje -> Wymuszaj 0% VAT dla dok. dostaw wewnątrzwspólnotowych)