Co nowego w programach


Informacje o aktualnych wersjach Streamsoft PCBiznes

Wersja 5.1.104.1

  • Dodano ustawienie do składników definiowanych, który określa, czy składnik ma być pobierany do postawy podatku dla pracownika do 26 roku życia, który jest zwolniony z opłacania zaliczki na podatek dochodowy. („Ustawienia – Składniki definiowane – pod. do 26 r.ż.”)
  • Dodano możliwość wpisania ilości lat przechowywania dokumentacji pracowniczej, gdy opcja ” Wydrukuj informacje o przechowywaniu dok. prac” jest zaznaczona. („Kadry – Drukuj – Świadectwo pracy – Nowy wzór – Wydrukuj informacje o przechowywaniu dok. prac”.)

Wersja 5.1.103.1

  • Wprowadzono weryfikację numeru dokumentu. Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję „Ustawienia – Inne – Weryfikuj dokumenty przy przyjmowaniu poleceń księgowania”, to przy wczytywaniu poleceń księgowaniu program sprawdzi, czy dokument się nie powtarza w Księdze oraz w Rejestrze VAT, zapyta czy pominąć dokument, a po zakończeniu operacji wyświetli raport dokumentów, które się powtórzyły.
  • Dodano możliwość wygenerowania wezwania do zapłaty dla kontrahenta, który nie jest w bazie danych.
  • Umożliwiono import poleceń księgowania z pliku JPK_FA wersja 2.
  • Zaktualizowano dane adresowe Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu.

Wersja 5.1.95.1

  • W ustawieniach księgowania dodano możliwość oznaczenia dokumentu jako księgowanego do 8 stawki ryczałtu.