Co nowego w programach


Informacje o aktualnych wersjach Streamsoft PCBiznes

Wersja 5.1.109.3

  • Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję „Przy generowaniu PIT-11 dla obcokrajowca uzupełnij domyślnie pole PESEL” w „Opcje – Ustawienia – Inne – Przy generowaniu PIT-11 dla obcokrajowca uzupełnij domyślnie pole PESEL” oraz w kadrach zaznaczona będzie opcja „Paszport dla obcokrajowca”, to przy generowaniu PIT-11 i PIT-11Z program uzupełni pole PESEL numerem „99999999999”

Wersja 5.1.109.1

  • Wprowadzono możliwość wygenerowania mikrorachunku podatkowego dla właściciela oraz dla firmy na podstawie identyfikatora podatkowego.
  • Jeżeli w danych firmy i w danych właściciela firmy nie zostanie uzupełniony mikrorachunek podatkowy, to wydruk przelewu do PIT-5(L) i VAT-7(k) nie będzie możliwy.
  • Zaktualizowano ustawienia podatkowe dla właścicieli na 2020 rok. Program automatycznie przepisze ustawienia rozliczenia właścicieli z 2019 na 2020 rok, oraz będzie sprawdzał, czy rozliczenia te się nie różnią.
  • Zaktualizowano tabelę podatkową na 2020 rok.
  • Zaktualizowano podstawę do wyliczenia składek na ubezpieczenie społeczne właściciela na 2020 rok. Podstawa ub. społecznego właściciela 3136,20 zł, Obniżona podst. ub. społecznego właściciela 780zł, współczynnik „Mały ZUS” 0,4852.

Wersja 5.1.109.1

  • NIP NA PARAGONIE – Dodano obsługę NOVITUS XML oraz ELZAB (elzabdr.dll). Przy wyborze drukarki Posnet(DLL) oraz zaznaczeniu opcji „Drukuj NIP na paragonie” użytkownik zostanie poinformowany o konieczności zaktualizowania sterownika.(Opcje – Ustawienia – Drukarki fiskalne)