Co nowego w programach


Informacje o aktualnych wersjach Streamsoft PCBiznes

Wersja 5.1.87.1

  • Dodano rejestr operacji „Podgląd danych” (Opcje -> Rejestr Operacji).
  • Wprowadzono nadawanie praw na podgląd rejestru wydruków dla poszczególnych użytkowników.
  • Umożliwiono zarządzanie hasłami użytkowników. Użytkownik może określić czy wymagane jest zabezpieczenie haseł proste czy złożone. Jeżeli zostanie wybrana opcja złożona, to program będzie wymagał, aby hasło miało co najmniej 8 znaków, w tym małą i wielką literę oraz cyfrę lub znak specjalny. Program przy logowaniu będzie uwzględniał małe i wielkie litery hasła. Możliwe jest również wymuszenie zmiany hasła i określenie co ile dni. (Ustawienia -> Inne -> Reguły haseł).
  • Zaktualizowano wysokość funduszu wypadkowego. Od 1 kwietnia 2018 fundusz wypadkowy wynosi 1,67 %.

Wersja 5.1.87.2

  • Umożliwiono zarządzanie hasłami użytkowników. Użytkownik może określić czy wymagane jest zabezpieczenie haseł proste czy złożone. Jeżeli zostanie wybrana opcja złożona, to program będzie wymagał, aby hasło miało co najmniej 8 znaków, w tym małą i wielką literę oraz cyfrę lub znak specjalny. Program przy logowaniu będzie uwzględniał małe i wielkie litery hasła. Możliwe jest również wymuszenie zmiany hasła i określenie co ile dni. (Ustawienia -> Ogólne -> Reguły haseł).
  • Wprowadzono możliwość nadawania praw użytkownikom na wgląd w dane kontrahenta.

Wersja 5.1.87.2

  • Umożliwiono zarządzanie hasłami użytkowników. Użytkownik może określić czy wymagane jest zabezpieczenie haseł proste czy złożone. Jeżeli zostanie wybrana opcja złożona, to program będzie wymagał, aby hasło miało co najmniej 8 znaków, w tym małą i wielką literę oraz cyfrę lub znak specjalny. Program przy logowaniu będzie uwzględniał małe i wielkie litery hasła. Możliwe jest również wymuszenie zmiany hasła i określenie co ile dni. (Ustawienia -> Inne -> Reguły haseł).
  • Udostępniono rejestr operacji dla wszystkich wersji programu Ewa.