Co nowego w programach

Informacje o aktualnych wersjach Streamsoft PCBiznes

Wersja 5.1.124.1

Data: 14.04.2021

  • Dodano możliwość wysyłki PIT-11 wersja 27 za 2021 rok. („Opcje – Płace – Drukuj – PIT-11 wer. 27 – Wyślij do serwisu e-Deklaracje”)

Wersja 5.1.124.1

Data: 14.04.2021

  • Dodano obsługę dopisywania dokumentów VAT MARŻA do rejestrów VAT oraz Księgi podatkowej/Ryczałtu na podstawie zaimportowanych z plików JPK V7M i JPK V7K poleceń księgowania. („Import poleceń księgowania – Zaksięguj polecenia księgowania”)
  • Dodano możliwość zapisania dokumentu wewnętrznego bez numeru NIP kontrahenta. („VAT zakupy – Dodaj” „VAT sprzedaż – Dodaj”)
  • Dodano opcję umożliwiającą pomijanie domyślnych kodów GTU dla wybranych rodzajów dokumentów za pomocą przycisku „Określ rodzaje dokumentów bez kodów grup GTU”. Nowa opcja umożliwia zaznaczenie i zapisanie rodzajów dokumentów dla, których nie będą ustawiane domyślne kody grup GTU. („Ustawienia – Edycja – Dodatkowe informacje dla JPK”)
  • Od wersji bazy danych 634 zablokowano możliwość edycji pól 68 i 69 deklaracji VAT7. Dane do tych pól zaczytywane są z rejestru sprzedaży VAT dla dokumentów wprowadzonych jako wyksięgowanie z przychodu. („Deklaracje – VAT7”)

Wersja 5.1.124.1

Data: 14.04.2021

  • W oknie „Opcje -> Rozrachunki” dodano pole NIP, które jest automatycznie wypełniane na podstawie danych z dokumentu powodującego powstanie zobowiązania lub należności, numer NIP nanoszony jest również na dokumenty Kasa/Bank/Inne przy dokonywaniu rozliczeń należności i zobowiązań.