Co nowego w programach


Informacje o aktualnych wersjach Streamsoft PCBiznes

Wersja 5.1.113.2

  • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia dla uczniów od 2020-06-01 I rok nauki – 266,57 zł II rok nauki – 319,89 zł III rok nauki – 373,20 zł

Wersja 5.1.113.2

  • Poprawiono działanie zestawienia firmy “Zestawienia -> Miesięczne rozliczenie firmy“, które nie uwzględniało obrotu dla stawki Odwrotnie opodatkowane.

Wersja 5.1.112.1

  • Do menu głównego dodano obsługę słownika “Powody korekty” (Opcje – Słowniki – Powody korekty).
  • Dodano obsługę kodów CN.
  • Umożliwiono grupowe uzupełnienie kodów CN w kartotekach z podanym przez użytkownika kodem PKWiU.
  • Do noty korygującej przenoszona jest data sprzedaży z dokumentu źródłowego jakim jest faktura zakupu.