Co nowego w programach

Informacje o aktualnych wersjach Streamsoft PCBiznes

Wersja 5.1.136.1

Data: 15.04.2022

  • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-8AR(12).
  • Dodano obsługę nowej wersji PIT-11 (28) wraz z nowym schematem e-deklaracji.
  • Dodano możliwość eksportu do programu Ala – Księga Podatkowa składek na ubezpieczenie społeczne właściciela.

Wersja 5.1.136.1

Data: 14.04.2022

  • Na wydruku zestawienia rozliczenia właściciela PIT-5(L) zmieniono etykiety kwoty składki społecznej oraz dochodu dla wyliczenia podstawy zdrowotnego na kolejny miesiąc. Przy zaznaczonej opcji „Drukuj dochód do wyliczenia podstawy zdrowotnego na przyszły miesiąc” program będzie pokazywał dochód narastająco, pomniejszony o dochody z poprzednich miesięcy oraz składkę społeczną, która jest możliwa do odliczenia, uwzględniając dotychczas odliczoną kwotę społeczną. (Księgowość -> Rozliczenie właścicieli aktualnej firmy)
  • Dodano import poleceń księgowania z pliku JPK FA(4) z obsługą dokumentów VAT OSS (Księgowość -> Import poleceń księgowania -> Odczytaj polecenia księgowania -> Import z pliku JPK).
  • W oknie danych właściciela dodano pole „Dowód osobisty”. W przypadku jego wypełnienia zostanie ono umieszczone na deklaracji DRA właściciela. (Inne -> Ustawienia -> Właściciele -> Popraw)

Wersja 5.1.136.1

Data: 1.04.2022

  • Na zakładce „Inne” okna edycji danych firmy dodano w sekcji „Do JPK-Fa pobieraj” nowe ustawienia dla JPK_FA (Inne -> Ustawienia -> Dane firmy -> Popraw dane firmy)
  • Dodano obsługę nowego schematu JPK FA(4)