Księgowanie faktur za samochód

Chcąc zaksięgować fakturę za samochód w programie Ala – Księga podatkowa, należy zdefiniować zdarzenie gospodarcze lub zmodyfikować już istniejące (zakładka Słowniki>Zdarzenia gospodarcze).

Księgowanie faktur za samochód

 

Aby dodać nowe zdarzenie, należy kliknąć w ikonę Dodaj. Pojawi się wówczas okno Dane zdarzenia gospodarczego.

Następnie w polu Opis należy wprowadzić charakterystykę zdarzenia gospodarczego, w pozycji Kolumna 1 wybrać numer kolumny, a poniżej wybrać rodzaj kosztów za samochód.

Dane zdarzenie gospodarczego

 

Po wyborze rodzaju kosztów program podpowiada wartość w polu Procent odliczenia kosztów. Jest to pole aktywne, tak więc wartość tę można modyfikować według własnych potrzeb.

Procent odliczenia kosztów

 

 

Po zapisaniu takiego zdarzenia gospodarczego można już przystąpić do wprowadzenia faktury za samochód.;

Wprowadzenie faktury za samochód

 

 

Aby zaksięgować fakturę dotyczącą kosztów eksploatacji samochodu, należy dodać wpis do księgi.
W oknie Wpis do księgi, po uzupełnieniu dat dokumentu oraz danych kontrahenta, w pozycji Opis należy wybrać zdefiniowane wcześniej zdarzenie gospodarcze.

W polu Kwota dokumentu wprowadzamy wartość netto z faktury. Po wprowadzeniu wartości program wylicza zadany procent w polu Kwota 1.

 

Księgowanie faktury dotyczącej kosztów eksploatacji samochodu

 

Po kliknięciu na Zapisz pojawi się okno Dokument do rozliczenia VAT 50%. W oknie tym należy wybrać samochód, którego dotyczy wprowadzany do programu dokument.

Dokument do rozliczenia VAT 50%

 

 

Powyższe okno pojawia się w przypadku, gdy w ustawieniach programu, na zakładce Inne, zaznaczona jest opcja Pokazuj i zapisuj faktury za samochód do Rejestru faktur do odliczenia 50% VAT.

Pokazuj i zapisuj faktury za samochód do Rejestru faktur do odliczenia 50% VAT

 

 

 

W przeciwnym razie, po zapisaniu wpisu w księdze, pojawi się okno:

Okno rozliczenie VAT 50%

 

Po zapisaniu wpisu program poprowadzi do zapisu dokumentu w rejestrze VAT. W oknie Edycja rejestru VAT wprowadzana jest wartość 50% VAT do rejestru.

Okno Edycja rejestru VAT

 

Po zapisaniu wpisu, program umożliwia zapis kwoty VAT nieodliczonego.

Zapis kwoty VAT nieodliczonego

 

Po wybraniu opcji Tak, ponownie pokaże się okno Wpis do księgi, w którym należy wybrać zdarzenie gospodarcze.

Można wybrać to samo zdarzenie, które zostało utworzone w słownikach. Wówczas program wyliczy zadany procent. Takiego wpisu nie wprowadzamy już do rejestru VAT.

 

Wybór zdarzenia gospodarczego

W księdze pojawią się dwa wpisy. Pierwszy będący odliczeniem od kwoty netto dokumentu, drugi będący odliczeniem od wartości VAT-u nieodliczonego.

 

W programie można również zdefiniować osobne zdarzenie dla VAT-u nieodliczonego (zakładka Słowniki>Zdarzenia gospodarcze>Dodaj).

W polu Rodzaj kosztów za samochód należy wówczas wybrać VAT nieodliczony z kosztów eksploatacji.

 

VAT nieodliczony z kosztów eksploatacji

 

W oknie Dane zdarzenia gospodarczego można również wskazać konkretny samochód dla utworzonego wcześniej zdarzenia gospodarczego.

Wskazanie konkretnego samochodu dla utworzonego wcześniej zdarzenia gospodarczego

 

 

Samochód można wprowadzić do programu, wchodząc w zakładkę Słowniki>Spis samochodów.

Wprowadzenie samochodu do programu

 

 

W oknie samochody należy dodać wpis dotyczący samochodu i uzupełnić wszystkie niezbędne dane.

Uzupełnienie danych dotyczących samochodu

 

 

Po zapisaniu samochodu, należy wejść w edycję danych kierowcy i kliknąć w Ustawienia rozliczenia kosztów.

Ustawienia rozliczenia kosztów

 

 

W oknie Ustawienia rozliczenia kosztów należy uzupełnić wszystkie konieczne dane (min. wartość netto, koszty dodatkowe, wartość samochodu itp.) oraz zaznaczyć niezbędne opcje. Po kliknięciu Wylicz, program wyliczy % odliczenia kosztów eksploatacji.

Wyliczenie odliczenia kosztów eksploatacji

Czy artykuł był pomocny?