Zmienna w spisie nazwy kartoteki

Aby w programie Ewa zdefiniować zmienną dla nazwy kartoteki, należy w oknie edycji kartoteki (menu Opcje ->Kartoteki -> Popraw) w prawym górnym rogu kliknąć na ikonę Dodaj parametr…, podać nazwę parametru i kliknąć na przycisk <Ok>. Zmienną również można dodać bezpośrednio w polu Nazwa, wprowadzając jej nazwę pomiędzy znaki @ (zmienne te mogą zawierać dowolne znaki).

Zmienna w spisie nazwy kartoteki

Funkcjonalność ta jest bardzo użyteczna przy wystawianiu dokumentów seryjnie co miesiąc. Podczas wystawiania dokumentów seryjnie ze wzorców stałych, program raz pyta o wartość danej zmiennej, znajdującej się na pozycjach wybranych wzorców, a następnie na wystawianych dokumentach zmienne zastępowane są wprowadzoną wartością.

Czy artykuł był pomocny?