Włączanie obsługi kodów PKOB

Aby w programie Ewa włączyć obsługę kodów PKOB, używanych w budownictwie, należy:

  • w menu Ustawienia->Kartoteki towarowe zaznaczyć parametr Obsługa kodów PKOB,

Włączanie obsługi kodów PKOB

  • w menu Opcje->Słowniki->Kody PKOB dodać kod PKOB.

Dodaj nowy kod PKOB

Czy artykuł był pomocny?