Obsługa rozliczeń z funduszami promocji produktów rolno-spożywczych na fakturach zakupu od rolnika

W związku z wprowadzeniem Ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U.09.97.799) umożliwiono w programie Ewa rozliczanie kwot na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych wynikających z dokumentów zakupu od rolnika.

Aby funkcjonalność ta była dostępna, należy:

  • W menu Opcje->Kartoteki->Popraw <F5> wybrać odpowiedni rodzaj funduszu oraz zapisać wprowadzone zmiany.

Wybranie odpowiedniego rodzaju funduszu

W przypadku wybrania Funduszu Promocji Mleka, dostępne będzie dodatkowe pole Przelicznik JM na 1kg (wartość w tym polu określa ile jedna JM zawiera kg produktu).

W menu Opcje->Dokumenty->Dokumenty->Dodaj<F3>-> Faktura VAT RR dodać kartotekę do pozycji dokumentu, a następnie uzupełnić dane dotyczące ilości kupowanego towaru oraz jego cenę.

Po zapisaniu pozycji na dokumencie, na zakładce VAT – Inne, dostępna będzie wartość potrąceń na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Wartość ta jest zaokrąglana do pełnej złotówki i w przypadku, gdy kwota potrąceń wynosi mniej niż 50 gr., zostaje ona pominięta, natomiast kwota wynosząca 50 gr. i więcej, jest podwyższana do pełnej złotówki.

Dodatkowo w programie Ewa użytkownik może wygenerować zestawienia należności wobec poszczególnych funduszy. Aby takie zestawienie wykonać, należy uruchomić w menu Zestawienia opcję Należności wobec Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych.

Czy artykuł był pomocny?