Naliczanie płacy podstawowej przy chorobowym i urlopie występującym w jednym miesiącu

Płacę podstawową przy wystąpieniu chorobowego oraz urlopu w jednym miesiącu program Aga wylicza następująco:

 

1. Nalicza chorobowe według wzoru (przykładowo pracownik miał 2 dni chorobowego):

  • Płaca zasadnicza / 30 = Kwota pomniejszenia wynagrodzenia za dzień pracy
  • Kwota pomniejszenia wynagrodzenia za dzień pracy * Ilość dni nieobecności = Łączna kwota za dni nieobecności w pracy
  • Płaca zasadnicza – Łączna kwota za dni nieobecności w pracy z powodu choroby = Płaca podstawowa (a)

 

2. Dolicza urlop według wzoru (przykładowo pracownik miał 3 dni urlopu, a w danym miesiącu było 23 dni do przepracowania):

  • Płaca zasadnicza / Ilość dni do przepracowania w danym miesiącu = Kwota pomniejszenia wynagrodzenia za dzień pracy
  • Kwota pomniejszenia wynagrodzenia za dzień pracy * Ilość dni urlopu = Łączna kwota za dni nieobecności w powodu urlopu
  • Płaca podstawowa (a) – Łączna kwota za dni nieobecności z powodu urlopu = Płaca podstawowa

Czy artykuł był pomocny?