Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury na deklaracji VAT-7

Aby na deklaracji VAT-7 w pozycji dotyczącej kwoty podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, widniała kwota z remanentu po likwidacji działalności, należy w menu Księgowość->Rejestry VAT sprzedaży dodać, np. fakturę VAT, a następnie w oknie Edycja pozycji rejestru VAT – Sprzedaż, w polu Rodzaj ewidencji wybrać Sprzedaż na podstawie art.14 ust. 5 ustawy i w poszczególnych polach przy stawkach VAT wpisać odpowiednie kwoty.

Sprzedaż na podstawie art.14 ust. 5 ustawy

 

Po uzupełnieniu wszystkich danych i zapisaniu wpisu, wartość VAT będzie widoczna w deklaracji VAT-7 w pozycji dotyczącej kwoty podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art.14 ust. 5 ustawy.

Czy artykuł był pomocny?