Księgowanie dokumentów – transakcje odwrotnie opodatkowane

Aby w programie Ala zaksięgować dokumenty dotyczące transakcji odwrotnie opodatkowanych, należy zaznaczyć w menu Ustawienia->zakładka: Edycja parametr: Pozwól na obsługę dokumentów umożliwiających transakcje odwrotnie opodatkowane.

Pozwól na obsługę dokumentów umożliwiających transakcje odwrotnie opodatkowane

 

Po zaznaczeniu tej opcji w Rejestrze VAT Zakupów oraz Rejestrze VAT Sprzedaży będą dostępne podrejestry:

  • dla zakupu – Zakup odwrotnie opodatkowany oraz Korekty zakupu odwrotnie opodatkowanego;
  • dla sprzedaży – Sprzedaż odwrotnie opodatkowana, Korekty sprzedaży odwrotnie opodatkowanej oraz Dokument wewnętrzny do zakupu odwrotnie opodatkowanego.

 

Dodając zakup odwrotnie opodatkowany do rejestru, należy wpisać dokument z już naliczonym podatkiem VAT, a po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych tego dokumentu, kliknąć na przycisk <Zapisz> lub <Bez księgi>. Wyświetli się komunikat informujący, że dla tego typu transakcji należy wystawić dokument wewnętrzny (klikamy na przycisk <Tak>), a następnie wybrać odpowiednią stawkę VAT i zapisać wpis. Wartości z tak zapisanego dokumentu będą widniały na deklaracji VAT-7 w pozycji 34 i 35 oraz 44 i 45.

Księgując dokumenty dotyczące sprzedaży, należy wybrać rejestr Sprzedaż odwrotnie opodatkowana, wartość dokumentu wpisać w stawkę np i zapisać wpis. Wartość z tak dodanego wpisu na deklaracji VAT-7 będzie widoczna w polu 31.

Czy artykuł był pomocny?