Opis przekazywania deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje

Z programu Aga możliwe jest wysyłanie do systemu e-Deklaracje następujących formularzy: PIT-11, PIT-4R, PIT-R, PIT-8AR, PIT-40.

Przed rozpoczęciem wysyłania deklaracji z programu Aga, należy sprawdzić, czy komputer, na którym planujemy wykonać taką operację, ma aktywne połączenie z Internetem, jest na nim zainstalowane oprogramowanie do podpisu elektronicznego oraz jest dostępny kwalifikowany podpis elektroniczny.

Aby wysłać formularz do systemu e-Deklaracje, należy w programie Aga kliknąć na menu Płace i wybrać opcję Drukuj. Następnie, należy wskazać formularz, który będzie wysyłany. Na ekranie monitora zostanie wyświetlone okno edycyjne deklaracji, w którym należy wybrać ikonę Wyślij do system e-deklaracji. Program uruchomi Kreator eksportu do e-Deklaracje.

Kreator eksportu do e-Deklaracje.

Następnie, należy kliknąć na przycisk <Dalej> i wybrać miejsce docelowe, w którym zostanie zapisany plik w formacie xml (standardowo program zapisuje plik w C:\Temp). Kolejnym krokiem jest podpisanie dokumentu tzw. kwalifikowanym podpisem. W tym celu, należy wskazać plik do podpisania (zapisany na dysku C) i wybrać opcję: Otwórz lokalizację.

Na ekranie monitora zostanie wyświetlony folder, do którego zapisano dokument. W tym oknie, należy również wybrać plik do podpisania podpisem kwalifikowanym. Na wybranym pliku, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy program do podpisu elektronicznego.

Podczas podpisywania dokumentu, należy zapisać dane (podpisane) razem z podpisem. Program Aga umożliwia wygenerowanie pliku w formacie xml, który następnie należy podpisać i zapisać dane razem z podpisem w jednym pliku. Podpis dokumentu podpisem kwalifikowanym odbywa się za pomocą programów przeznaczonych do tego typu operacji. Programy takie oferują: Krajowa Izba Rozliczeniowa, Unizeto Technologies SA oraz Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum. Po podpisaniu dokumentu, należy kliknąć na przycisk <Dalej>, a w kolejnym oknie <Wyślij>. Po wyświetleniu się komunikatu o poprawnym zakończeniu eksportu do systemu e-Deklaracje, klikamy przycisk <Zakończ>.

Program Aga nie ma wpływu na to, czy plik, który został wysłany do systemu e-Deklaracje (z programu Aga) jest poprawnie podpisany przez aplikację zewnętrzną służącą do podpisu elektronicznego i czy w danym pliku zawarty jest zarówno podpis kwalifikowany, jak i dane z wybranej deklaracji.
Aby pobrać UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), należy w programie Aga, w menu Opcje wybrać: Deklaracje wysłane do serwisu e-Deklaracje i za pomocą ikony Pobierz UPO, pobrać dokument potwierdzający wysłanie dokumentu do systemu e-Deklaracje.
Po poprawnym przetworzeniu dokumentu w serwisie e-Deklaracji, dokument otrzyma status: Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. W przypadku otrzymania innego komunikatu można skontaktować się bezpośrednio z serwisem e-Deklaracje w celu wyjaśnienia braku możliwości pobrania UPO. Komunikaty w polu Status dokumentu są ściśle powiązane z wysłanym dokumentem do serwisu e-Deklaracje i nie pochodzą one z programu Aga.

Czy artykuł był pomocny?