Zakład pracy płatnikiem świadczeń

Aby program Aga wyliczał zasiłek chorobowy, opiekuńczy, wypadkowy oraz macierzyński, należy w menu Ustawienia->zakładka: Płace zaznaczyć parametr Zgłoszono ponad 20 ubezp. (zakład płatnikiem świad.), który oznacza, że zakład zatrudniał powyżej 20 osób na dzień 30 listopada poprzedniego roku.

Zakład pracy płatnikiem świadczeń

Czy artykuł był pomocny?