Zakład pracy płatnikiem świadczeń

Aby program Aga wyliczał zasiłek chorobowy, opiekuńczy, wypadkowy oraz macierzyński, należy w menu Ustawienia->zakładka: Płace zaznaczyć parametr Zgłoszono ponad 20 ubezp. (zakład płatnikiem świad.), który oznacza, że zakład zatrudniał powyżej 20 osób na dzień 30 listopada poprzedniego roku.

Czy artykuł był pomocny?