Opis przekazywania deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje

Z programu Ala możliwe jest wysyłanie do systemu e-Deklaracje następujących formularzy: VAT-7(K), VAT-UE, PIT-28 oraz załączniki: PIT-O, PIT-D, PIT-2K.

Przed rozpoczęciem wysyłania deklaracji z programu Ala, należy sprawdzić, czy komputer, na którym planujemy wykonać taką operację, ma aktywne połączenie z Internetem, jest na nim zainstalowane oprogramowanie do podpisu elektronicznego oraz jest dostępny kwalifikowany podpis elektroniczny.

 

Aby wysłać formularz do systemu e-Deklaracje, należy w programie Ala kliknąć na menu Księgowość i wybrać opcję Rozliczenia firm, VAT – 7. Następnie, należy kliknąć na ikonę Wyślij do system e-deklaracji. Program uruchomi Kreator eksportu do e-Deklaracje.

Następnie, należy kliknąć na przycisk <Dalej> i wybrać miejsce docelowe, w którym zostanie zapisany plik w formacie xml (standardowo program zapisuje plik w C:\Temp). Kolejnym krokiem jest podpisanie dokumentu tzw. kwalifikowanym podpisem. W tym celu, należy wskazać plik do podpisania (zapisany na dysku C) i wybrać opcję: Otwórz lokalizację.

 

Na ekranie monitora zostanie wyświetlony folder, do którego zapisano dokument. W tym oknie, należy również wybrać plik do podpisania podpisem kwalifikowanym. Na wybranym pliku, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy program do podpisu elektronicznego.

 

1.Podczas podpisywania dokumentu, należy zapisać dane (podpisane) razem z podpisem.
Program Ala umożliwia wygenerowanie pliku w formacie xml, który następnie należy podpisać i zapisać dane razem z podpisem w jednym pliku. Podpis dokumentu podpisem kwalifikowanym odbywa się za pomocą programów przeznaczonych do tego typu operacji. Programy takie oferują: Krajowa Izba Rozliczeniowa, Unizeto Technologies SA oraz Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum.
Po podpisaniu dokumentu za pomocą odpowiedniego programu, należy wrócić do programu Ala i kliknąć na przycisk <Dalej>, a w kolejnym oknie <Wyślij>. Po wyświetleniu się komunikatu o poprawnym zakończeniu eksportu do systemu e-Deklaracje, klikamy przycisk <Zakończ>.

 

2.Program Ala nie ma wpływu na to, czy plik, który został wysłany do systemu e-Deklaracje (z programu Ala) jest poprawnie podpisany przez aplikację zewnętrzną służącą do podpisu elektronicznego i czy w danym pliku zawarty jest zarówno podpis kwalifikowany, jak i dane z wybranej deklaracji. Aby pobrać UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), należy w programie Ala w menu Deklaracje wybrać: Deklaracje wysłane do serwisu e-Deklaracje i za pomocą ikony <Pobierz UPO>, pobrać dokument potwierdzający wysłanie dokumentu do systemu e-Deklaracje. Po poprawnym przetworzeniu dokumentu w serwisie e-Deklaracji, dokument otrzyma status: Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. W przypadku otrzymania innego komunikatu można skontaktować się bezpośrednio z serwisem e-Deklaracje w celu wyjaśnienia braku możliwości

 

Komunikaty w polu Status dokumentu są ściśle powiązane z wysłanym dokumentem do serwisu e-Deklaracje i nie pochodzą one z programu Ala.

Czy artykuł był pomocny?